Kanvas’ rapport for samfunnsansvar

Samfunnsansvar i Kanvas handler om hvordan verdier skapes og hvordan vår tilstedeværelse i samfunnet påvirker mennesker, miljø og samfunnet generelt. Dette innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. I Kanvas’ rapport for samfunnsansvar står det mer om hvordan Kanvas jobber med følgende:

Se Kanvas samfunnsansvarsrapport (PDF – klikk på bildet):
Link til Kanvas' rapport for samfunnsansvar (PDF)