Opptak i Kanvas-barnehagene

Kommunene har elektroniske søknadsskjema som er felles for alle barnehagene. Du kan søke både private og kommunale barnehager, og det er viktig å prioritere barnehagene i reellt ønsket rekkefølge. Sjekk din bydel/kommunes hjemmesider for nærmere informasjon. Hvis du har spørsmål om barnehageplasser, ta kontakt med den barnehagen du har søkt plass i – daglig leder har oversikt over ventelister og annet som gjelder barnehagen.


Tildeling av plass i Kanvas-barnehager ved Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet:

Ansatte ved OUS og Lovisenberg Diakonale Sykehus blir prioritert i disse barnehagene, men det tilbys plass til andre søkere også. Hvis du er ansatt ved OUS eller Lovisenberg Diakonale Sykehus, skriv dette i kommentarfeltet på søknaden. Det vil foregå en koordinering mellom barnehagene ved Ullevål og Rikshospitalet ved ledig kapasitet slik at foreldre kan motta tilbud i en barnehage de ikke har søkt plass i.

Kanvas driver følgende barnehager i tilknytning til sykehusene:
Skrellinga Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Trollstua Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Veslefrikk Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Lønnebakken Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Jutul Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Lindekroken Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Hasselkroken Kanvas-barnehage (Ullern bydel)
Eplehagen Kanvas-barnehage (Nordre Aker)
Hompetitten Kanvas-barnehage (Nordre Aker)
Stinaløkka Kanvas-barnehage (NB! Søknad må sendes via Asker kommune)

Pris – søskenmoderasjon:

Maksimalgrensen fastsettes av Stortinget ifm årlig budsjettvedtak. Kanvas følger til enhver tid vedtatt makspris i barnehager (Les mer her). Fakturagebyr påløper inntil e-faktura er opprettet. Det gis søskenmoderasjon i tråd med kommunalt vedtak i barnehagens vertskommune. Betaling for mat kommer i tillegg og bestemmes i den enkelte barnehage. Du betaler oppholdsbetaling i 11 måneder, juli er betalingsfri.