Opptak i Kanvas-barnehagene

Kommunene har elektroniske søknadsskjema som er felles for alle barnehagene. Du kan søke både private og kommunale barnehager, og det er viktig å prioritere barnehagene i reellt ønsket rekkefølge. Sjekk din bydel/kommunes hjemmesider for nærmere informasjon. Hvis du har spørsmål om barnehageplasser, ta kontakt med den barnehagen du har søkt plass i – daglig leder har oversikt over ventelister og annet som gjelder barnehagen.

Du finner mer om hva som gjelder for Kanvas-barnehagene i vedtektene, se her.

 

KommuneSøknadsfristLink til søknadsportal
Asker1. marsSøk plass
Askøy1. marsSøk plass
Bergen1. marsSøk plass
Bærum1. marsSøk plass
Larvik1. marsSøk plass
Levanger1. marsSøk plass
Oslo1. marsSøk plass
Røyken1. marsSøk plass
Sandefjord1. marsSøk plass
Sandnes1. februarSøk plass
Stavanger1. marsSøk plass
Sørum1. marsSøk plass
Tønsberg1. februarSøk plass

Opptak og tildeling av plass i barnehager ved Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet:

Ansatte ved OUS og Lovisenberg Diakonale Sykehus blir prioritert, men det tilbys plass til andre søkere også. Hvis du er ansatt ved OUS eller Lovisenberg Diakonale Sykehus, skriv dette i kommentarfeltet på søknaden. Det vil foregå en koordinering mellom barnehagene ved Ullevål og Rikshospitalet ved ledig kapasitet slik at foreldre kan motta tilbud i en barnehage de ikke har søkt plass i.

Kanvas driver følgende barnehager i tilknytning til sykehusene:
Soria Moria Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Skrellinga Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Trollstua Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Veslefrikk Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Lønnebakken Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Jutul Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Lindekroken Kanvas-barnehage (St. Hanshaugen bydel)
Hasselkroken Kanvas-barnehage (Ullern bydel)
Eplehagen Kanvas-barnehage (Nordre Aker)
Hompetitten Kanvas-barnehage (Nordre Aker)
Stinaløkka Kanvas-barnehage (NB! Søknad må sendes via Asker kommune)

Pris – søskenmoderasjon:

Maksimalgrensen fastsettes av Stortinget ifm årlig budsjettvedtak. Kanvas følger til enhver tid vedtatt makspris i barnehager (Les mer her). Fakturagebyr påløper inntil e-faktura er opprettet. Det gis søskenmoderasjon i tråd med kommunalt vedtak i barnehagens vertskommune. Betaling for mat kommer i tillegg og bestemmes i den enkelte barnehage. Du betaler oppholdsbetaling i 11 måneder, juli er betalingsfri.