De aller yngste i barnehagen

Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn.  Denne forpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn. Dette gjelder særskilt i møte med de aller yngste barna. Ettåringenes inntog i barnehagen har vært debattert i media og blant fagpersoner de siste årene, og det er forskjellige oppfatninger om konsekvensene av dette. Vi i Kanvas har et særskilt fokus på toddlerne, de yngste i barnehagen, og har de siste årene brukt mye ressurser for å utdanne og veilede våre ansatte for å ivareta denne brukergruppens behov.

Omsorg og læring skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker, i stell, måltider og påkledning.  Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring.  I barnehagen skjer det like mye læring på stellebordet som på tur i skogen.

Små barn prøver å finne ut av hva ting kan bety.  Hvordan kan jeg forstå meg selv, de andre jeg er sammen med og tingene rundt meg?  De betrakter derfor ofte omgivelsene sine med granskende blikk – livet er mangfoldig og flertydig; det forandres og forandrer.  Hverdagen i barnehagen byr på rike muligheter for barna å være med å skape seg kunnskap om livet og verden.  Både på egenhånd, sammen med jevnaldrende og sammen med voksne som vil dele fokus.