Kanvas’ verdispill

Kanvas’ verdispill er utviklet for å fremme refleksjon, dialog og løfte frem viktige perspektiv som kan bidra til utvikling av barnehagen. Spillet kan brukes med ledergruppen, personalgruppen og barn.

Den som starter spillet leser kortet høyt og forteller gruppen om du er enig, uenig eller delvis enig med påstanden på kortet. Du begrunner ditt standpunkt og legger kortet ned på enig, delvis enig eller uenig.Neste gruppemedlem skal nå si sin mening, begrunne sitt standpunkt om den samme påstanden og kan flytte kortet til et annet sted på spillbrikken. Slik fortsetter runden til alle synspunkter er hørt. Et alternativ er å ha en åpen runde med spørsmål til hverandre. Dersom man velger dette er det viktig at spill leder.

Verdispillet inneholder:
10 Barnekort – åpne spørsmål til samtale med barn
15 Personalkort – påstandskort
20 Lederteamkort – påstandskort
3 Standpunktkort – enig, uenig, delvis enig

Tematikk er hentet fra innholdet i ”Rammeplan for barnehager”. Påstander og spørsmål tar opp viktige punkter som for eksempel mangfold, toleranse, medvirkning, lek, læring, vennskap og nærvær, og fungerer som inspirasjonskilde til debatt og samtale i små eller større grupper av ulik sammensetning i barnehagen. Det følger med en egen brukerveiledning på hvordan bruke spillet med både barn og voksne. Kanvas verdispill er utviklet for at de som jobber i barnehage kan ha en dialog og drøftinger rundt verdier det er viktig å forholde seg til.

Kanvas’ verdispill kan bestilles i vår nettbutikk