Veileder for likestilt pedagogisk praksis

Målet og ønsket er at veilederen skal motivere, gi kunnskap, lyst og engasjement til å arbeide bevisst og aktivt med likestilling- og likeverdsarbeid i barnehagen. Veilederen gir konkrete og praktiske tips til hvordan dette kan gjøres. Målet om at gutter og jenter skal ha like muligheter, betyr ikke at jenter skal bli gutter og omvendt, men det handler om hvordan barna blir møtt. Det innebærer at alle skal ha like muligheter til å delta i forskjellige aktiviteter, og at barn ikke tillegges egenskaper bare fordi de er gutter eller jenter. Du kan kjøpe veilederen i vår nettbutikk eller laste den ned i PDF format her