Relasjonskvalitet voksen-barn

Verdispill – Relasjonskvalitet voksen-barn

Kanvas’ relasjonskort er utviklet for å bevisstgjøre barnehageansatte og foreldre om viktigheten av å utvikle gode relasjoner til barn – og reflektere over hvem de er i disse relasjonene.

En trygg relasjon er basis og forutsetning for barns emosjonelle utvikling, læring og mestring. Rammeplanen beskriver anerkjennende og støttende relasjoner som utgangspunkt for utvikling av barns sosiale kompetanse.

En stor del av barns hverdag foregår i barnehagen, og dermed blir barnehagen en viktig arena for barns relasjonserfaring. Gode relasjoner i barnehagen danner grunnlag for at barn utvikler tillit og tar ansvar for seg selv og felleskapet senere i livet. Kort sagt, gode relasjoner er grunnsteinen i barnehagen. Spillet er utvidet med suppleringskort etter kapittel 8, § 43 i Lov om barnehager.  

Dette verdispillet setter fokus på relasjoner, stiller spørsmål og gir en mulighet til bevisstgjøring og refleksjon rundt følgende:

Spillet inneholder to aktiviteter:
1. Påstander rundt tilknytning og relasjoner mellom barn og voksne – både for ansatte og foreldre.
2. Relasjonsbarometer for å kartlegge ansattes forhold til enkelte barn og barnegruppen.

Verdispillet kan bestilles i vår nettbutikk