Avmeldingsregler

NB! Gjelder også ved sykemelding
3 – 5 uker før kursdato; 25 prosent av konferanseavgiften
1 – 2 uker før kursdato; 50 prosent av konferanseavgiften
1 uke før kursdato eller senere; full konferanseavgift