Verdispill

Verdispillet kan brukes til å reflektere over vår rolle i møte med barn. Det skal bidra til at voksne blir tryggere på å snakke med barn om et vanskelig tema, og kan brukes med både personalet og foreldrene.

En gruppe på fire til seks personer sitter rundt et bord. Det velges ett eller to kort som det skal jobbes med. Den som starter spillet leser kortet høyt og forteller gruppen om du er enig, uenig eller delvis enig med påstanden på kortet. Du begrunner ditt standpunkt og legger kortet ned på enig, uenig eller delvis enig. Neste gruppemedlem skal nå si sin mening, begrunne sitt standpunkt om den samme påstanden og kan flytte kortet til et annet sted på spillebrikken. Slik fortsetter runden til alle synspunkter er hørt.

Når alle har blitt hørt en runde, så anbefales det å ta nye runder. Nye perspektiv gjør at man kan endre standpunkt.

Last ned verdispill her