To jenter og en gutt som sitter på kanten av en sandkasse i barnehagen

Stiftelse med ideelle formål

Barnehagestiftelse

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har ingen eiere som tar ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, og midlene vi får i offentlig støtte skal komme barna og barnehagesektoren til gode. Alle inntekter brukes til å heve kvaliteten i tilbudet til barna i våre barnehager og i sektoren for øvrig. Overskudd som genereres føres i sin helhet tilbake til virksomheten og dermed til det beste for barna.

 

Ideelle formål

Kanvas’ ideelle formål er todelt. Vi skal på ideelt grunnlag bidra til å bedre barns oppvekstsvilkår og foreldrenes hverdag gjennom drift av gode barnehager. Samtidig skal vi øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren gjennom nytenking og kompetanseutvikling som deles internt og eksternt.

For å kunne drive gode barnehager har Kanvas bl.a. valgt å investere i kompetansen til de ansatte. Vi har solide opplæringsprogrammer og veiledning for våre ansatte, for å sørge for kontinuerlige påfyll av kompetanse. I tillegg er Kanvas involvert i forskningsprosjekter og utviklingsprogrammer for å styrke kompetansen i hele sektoren. Vi arrangerer kurs og konferanser med interne og eksterne foredragsholdere. Slik bidrar Kanvas til å videreutvikle barnehagesektoren.