Barn i lek

Kanvas’ støttefunksjoner

I en barnehage er det mange administrative oppgaver som skal løses. Det være seg oppgaver knyttet til ansettelser, lønn, vedlikehold eller etablering av nettsider. Kanvas har en profesjonell administrasjon som bistår de daglige lederne i våre barnehager med kompetanse og ressurser innen:

Det gjør den administrative belastningen mindre for ledelsen i den enkelte barnehage.