Barn i lek

Kanvas’ støttefunksjoner

I en barnehage er det mange administrative oppgaver som skal løses. Det være seg oppgaver knyttet til ansettelser, lønn, vedlikehold eller etablering av nettsider. Kanvas har en profesjonell administrasjon som bistår de daglige lederne i våre barnehager med kompetanse og ressurser innen:

Det gjør den administrative belastningen mindre for ledelsen i den enkelte barnehage.

Vi drifter i dag 68 barnehager fordelt på 11 kommuner i Norge, vi har flere enn 1300 engasjerte medarbeidere med ansvar for 4200 barn. Dette gir oss stordriftsfordeler som alle våre barnehager nyter godt av.

 

68

barnehager

11

kommuner i Norge

1300

engasjerte medarbeidere

4200

barn