Kanvas’ bærekraftsstrategi

FNs bærekraftsmål er verdenssamfunnets felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kanvas skal bidra til å oppfylle bærekraftsmålene gjennom å drive gode barnehager der barn lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Kanvas skal satse helhetlig på bærekraft med særlig fokus på å: