Kanvas deltar i forskningsprosjektet ViRMa

Kanvas deltar i forskningsprosjekt om barns håndtering av risiko i hverdagssituasjoner og lek

Prosjektet heter ViRMa som står for Virtual Risk Management – exploring effects of childhood risk experiences through innovative methods. Målet med prosjektet er å øke forståelsen for hvordan barn utvikler kompetanse i risikohåndtering gjennom risikofylt lek. Dette skal undersøkes på en trygg og etisk forsvarlig måte ved bruk av virtuell virkelighet (VR).

Barna får en serie realistiske oppgaver som de skal løse i VR, og hvordan de håndterer risiko i oppgavene vil bli sammenstilt med deres tidligere erfaring i lek og fysisk aktivitet. Dette vil gi oss innsikt i hvordan barn utvikler kompetanse i risikohåndtering, og hvordan man kan forebygge ulykker og skader. Prosjektet går fra 2021-2024.

Det 4-årige prosjektet vil i første omgang inkludere barn i SFO-alder, fra 7 til 9 år. Fra vinteren 2023 går vi i gang med hoveddatainnsamling. Resultater vil begynne å komme fra høsten 2023. Vi regner med at metodikken og funnene i noen grad kan overføres til yngre barn.

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og er et samarbeid mellom DMMH, NTNU ved ILU, Nordic Neurotech, Kanvas, SINTEF, University of British Colombia og Colorado State University. I tillegg har prosjektet knyttet til seg et Advisory Board med flere internasjonale størrelser.

Rasmus Kleppe fra Kanvas Kompetanse har en 50% stilling i prosjektet og prosjektleder er professor Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH).