Masternettverk i Kanvas

I Kanvas har vi en høy andel barnehagelærere og generelt mye ulik faglig kompetanse som vi ønsker å jobbe strategisk med. Én slik ressurs er masterkompetanse. I Kanvas har vi masterkompetanse innen bl.a. barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, familieterapi og helsefremmende arbeid. Kanvas ønsker å støtte og utvikle hvordan den enkelte barnehage og Kanvas i sin helhet drar nytte av masterkompetansen i barnehagen.

Det er også viktig å utvikle hva masterkompetanse betyr for den enkeltes yrkesutøvelse og hva som skal til for at vi beholder ansatte med mastergrad ‘så nært barna’ som mulig.

Tre viktige tiltak som Kanvas har iverksatt i dette arbeidet er:

  1. opprettelse av lektorstilling
  2. holde oversikt over hvem som har mastergrad eller er i utdanningsløpet
  3. ha et nettverk for alle ansatte med mastergrad, eller er masterstudent

Hensikten med masternettverket er:

Masternettverket består av barnehagelærere med master, med og uten lektorstilling, som jobber direkte med barn. Masterstudenter inviteres også til å delta i nettverket.

Daglig ledere eller assisterende daglig ledere med master deltar ikke i nettverket.

Nettverket har vanligvis to møter (a 1,5t) i halvåret. Tidsbruk i nettverket avklares og avtales mellom den enkelte ansatte og dens daglige leder.

Nettverket ledes for tiden av Rasmus Kleppe, forsker og rådgiver i Kanvas Kompetanse.