Kommunikasjonsplattformer i Kanvas-barnehagene

MyKid

Kanvas-barnehagene bruker kommunikasjonsportalen MyKid.no for å kommunisere med foreldre og foresatte. På MyKid kan barnehagene legge ut bilder og informasjon, månedsplaner, ukeplaner, nyhetsbrev, referater fra møter m.m. Ferie registreres også på MyKid.

Informasjonshefte for foreldre i barnehagen

Alle Kanvas-barnehagene deler sitt “Informasjonshefte for foreldre” på sine hjemmesider. I informasjonsheftet finner dere praktisk informasjon om barnehagen, som f.eks. lagring av personopplysninger, gjennomføring av tilvenningsperioden, retningslinjer ved sykdom og medisinering, måltider og kosthold, forsikring mm.

Barnehagens årsplan

Alle barnehager er lovpålagt å utarbeide en årsplan som gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Barnehagens daglige leder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av planene i samarbeid med ansatte og foreldre. Årsplanen vedtas av barnehagens samarbeidsutvalg.

Foreldre skal gjennom årsplanen få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.