Styrke overgangen mellom barnehage og skole

Barna skal oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole ved blant annet:

 

I rammeplanen understrekes det at skole, hjem og barnehage skal tilrettelegge for en trygg og god overgang for de barna som skal begynne på skolen.

Overgangen fra barnehage til skole

I rammeplanen understrekes viktigheten av trygg overgang fra barnehage til skole.

Les mer