Lene er barnehagelærer i Kanvas

Lene Herlufsen ble mer sikker på at det var barnehagelærer hun ville bli etter å ha hatt praksis i Svartdalsparken Kanvas-barnehage.

33-åringen begynte på førskolelærerutdanning i 2010, men uten en sterk drøm om å jobbe i barnehage. – Jeg visste ikke helt hva jeg hadde lyst til å jobbe med. Jeg var egentlig usikker også etter det første året på studiet, men så fikk jeg praksisplass i Svartdalsparken Kanvas-barnehage, og der trivdes jeg så utrolig godt, forteller hun.

Hun vare bare 20 år og hadde aldri jobbet i barnehage før, men i Svartdalsparken møtte hun et godt arbeidsmiljø, morsomme arbeidsoppgaver og en synlig yrkesstolthet. – Jeg fikk se hva stillingen gikk ut på og fikk bekreftet at jeg hadde valgt riktig utdanning, sier Herlufsen.

Ideell stiftelse

Hun holdt kontakten med barnehagen under resten av studietiden og begynte i en stilling som barnehagelærer der da hun var ferdigutdannet i 2014. I dag jobber Herlufsen på en avdeling med store barn.

– Jeg husker at jeg ble dratt mot Kanvas som organisasjon da jeg var her i praksis. Det er en ideell stiftelse der alle midlene går tilbake til barnehagene og barna. Barnehagekjeden har som mål å forbedre barns oppvekstsvilkår og bidra med forskning innenfor barnehagesektoren, og alt dette liker jeg veldig godt. Det øker kvaliteten på barnehagene, forteller Herlufsen, som trives svært godt på jobb.

– Vi har så godt arbeidsmiljø, og ikke minst så har jeg en god leder, sier hun, og legger til at hun også har vært fornøyd med oppfølgingen fra Kanvas sentralt. Da hun var nyansatt i Svartdalsparken Kanvas-barnehage deltok hun på et eget veiledningskurs for nyansatte.

– For meg som kom rett fra skolebenken var det veldig nyttig. Det var fint å ha et eget miljø med andre nyansatte der jeg kunne spørre om alt jeg lurte på, det kan være vanskelig å få tid til ellers i en travel hverdag, forteller Herlufsen.

Hun verdsetter også at barnehagelærerne som jobber i Kanvas er likestilte, og har like mye ansvar hver. Alle barnehagelærere i Kanvas lønnes som pedagogisk leder. – Vi samarbeider om oppgavene og det betyr at vi alle får brukt kompetansen vår like mye, sier hun.

Herlufsen har gjennomført veilederutdanning og blir snart deltidsstudent på BI på studiet Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen. Hun setter pris på at etterutdanning belønnes med høyere lønn. – I Kanvas har vi også egne lektorstillinger som man kan søke på dersom man har tatt en master. Dette gir en ekstra motivasjon til å ta mer utdanning og få mer faglig tyngde, forteller hun.

Fremmer yrkesstoltheten

Ifølge Herlufsen er en viktig årsak til at hun har jobbet i Svartdalsparken i snart ti år at barnehagen er en del av stiftelsen Kanvas. – Kanvas tar valg basert på hva som er rettferdig, og som ansatt her føler jeg meg sett. Da jeg ble tatt ut i streik opplevde jeg at jeg fikk støtte av Kanvas, som deres medarbeider, og midlene som ble spart opp under streiken ble fordelt ut til Kanvas-barnehagene som hadde vært i streik etterpå, forteller hun.

Hun mener den ideelle stiftelsen spiller en viktig rolle i barnehagesektoren gjennom å bidra med kompetanse og faglig styrke som er med på å utvikle sektoren positivt. – Og så fremmer de yrkesstoltheten til oss som jobber i barnehage, og det er viktig. Det høres kanskje ut som en klisjé, men jeg er stolt av å jobbe i Kanvas, sier hun.