Forsker på natur og lek i barnehagen

Tor Smedsrud er Kanvas’ offentlige PhD-kandidat. Det vil si at han er ansatt som stipendiat i Kanvas, og opptatt som stipendiat ved Universitetet i Stavanger. Han tar sin doktorgrad i samarbeid med SELMA-prosjektet ved Universitetet i Stavanger. Han skal undersøke barnehagelæreres praksis med barn i naturen.

Universitetet i Stavanger skriver blant annet følgende om forskningsprosjektet: “Smedsruds doktorgradsprosjekt skal undersøke barnehageansattes pedagogiske praksiser på naturområder, med mål om å finne ut av hvordan ansatte i barnehager støtter barns lek. Resultatene fra studien forventes å bidra til kunnskapsutvikling om hvordan barnehageansatte på naturområder legger til rette for lek, leder og veileder lekeprosesser, og deltar i lekende samspill. Studien vil bidra med å øke forståelsen av de pedagogiske mulighetene på naturområder for alle som ønsker å videreutvikle det pedagogiske arbeidet med barns lek i naturen.”

Les mer om Smedsruds forskningsprosjekt på barnehage.no.