Berit er barnehageassistent i Kanvas

– Det viktigste for meg er å være en stabil og trygg voksenperson i barnas barnehageliv, sier Berit Siegel. Hun er barnehageassistent i Den blå appelsin Kanvas-barnehage på Nordstrand i Oslo.

– Det beste er å møte trygge og glade barn, eller å oppleve at jeg gjør en forskjell for et barn som synes det er vanskelig å komme i barnehagen og vi sammen klarer å snu det til å bli en god dag, forteller Siegel.

Stabilt anker

Berit Siegel har alltid ønsket å jobbe med barn og da hun ikke kom inn på skolen hun søkte på satte hun utdanningen på pause og bestemte seg for å begynne å jobbe i barnehage. Først som praktikant og deretter som barnehageassistent.

– Jeg elsket jobben min fra første stund. Jeg opplevde at det var vi assistentene som var det trygge og stabile ankeret for barna. Vi var jo der hele tiden, sier Siegel, som med noen få avbrudd har jobbet som barnehageassistent fra 1982 og frem til i dag.

Holder seg oppdatert

Hun har lekt med tanken om å utdanne seg til barnehagelærer, men da Siegel for 17 år siden så en utlyst stilling som barnehageassistent i en nybygd barnehage på Nordstrand, Den blå appelsin Kanvas-barnehage, prioriterte hun den fremfor utdanning.

– Det har jeg aldri angret på. Jeg fikk være med helt fra start, før barnehagen stod ferdig. Den blå appelsin er en sonebarnehage, så vi brukte mye tid på å organisere og legge planer i ukene før barna begynte, forteller hun.

Siegel understreker at selv om valget hun tok om å forbli barnehageassistent kan virke lite ambisiøst, så søker hun mye kunnskap ved siden av jobben som assistent og hun er opptatt av å holde seg oppdatert på ny forskning og didaktikk. – I tillegg har jeg jobbet i et godt miljø med flinke pedagoger som øser av sin kunnskap, sier hun.

Nærhet til barna

– Det viktigste for meg i jobben min som assistent er nærheten til barna. Jeg ser viktigheten av at de møter de samme voksne hver dag og at de har én eller flere voksne som de er ekstra trygge på i barnehagen. Dette påvirker dem i læring og lek og fungerer som et slags anker slik at det er lettere for dem å åpne seg og trives. Jobben med å trygge foreldrene er også mye enklere når de ser at barna har det bra. Jeg opplever at foreldrene er gode til å komme med tilbakemeldinger og spørre om ting de lurer på. Og godt foreldresamarbeid kommer barna til gode, forteller hun.

Berit Siegel sier at hun gleder seg til hver dag på jobb, også til de dagene som er mer krevende enn andre.

Drar lasset sammen

– Hver dag blir jeg møtt av en gjeng unger som har mye å fortelle og som er glade for å se meg. Det er mange solskinnshistorier fra barnehagen vår, og det er nok det som gjør at vi kommer oss gjennom utfordrende dager også. Vi har en kultur for å investere i kollegaene våre, vi kjenner hverandre godt og er rause og åpne med hverandre. Det hjelper når noen har en dårlig dag eller er syke og vi må omorganisere, for det skjer jo også hos oss. Da drar vi lasset sammen, sier Siegel.

Hun bruker mye av seg selv i jobben og forteller at hun må lade når hun kommer hjem.

– Jeg er påskrudd hele tiden, både fysisk og psykisk. Etter ekstra tøffe dager kan det være godt å lande i sofaen med TV eller en bok, sier hun. – Men jeg kunne ikke tenke meg noe annet.

– Hver høst sier jeg på foreldremøtet at de må nok bære meg ut herfra. Jeg har nettopp fylt 60 år og jeg har ikke tenkt til å trappe ned enda.