Typisk for alderen

Det er vanlig at barn i denne aldersgruppen utforsker egen og andres kropp, de sammenlikner, tar på og benevner kropper og kroppsdeler. Slik lærer de at vi er forskjellige, og får trygghet på seg selv og andre.

 

Les mer

Hvordan arbeide med barn

Hvordan blir barn til? Hvordan kommer babyer inn i magen? Dette spørsmålet kommer gjerne nå hvis det ikke har kommet før. Bruk enkle ord og vær konkret, og ikke informer mer enn det du ser at barnet er interessert i å høre. Det beste er å fortelle om unnfangelsen slik som det er i virkeligheten for å unngå tabuisering og skam.

Les mer

Verdispill

 

 

Verdispillet kan brukes til å reflektere over vår rolle i møte med barn. Det skal bidra til at voksne blir tryggere på å snakke med barn om et vanskelig tema, og kan brukes med både personalet og foreldrene.

 

 

HER ER AKTUELLE VERDIKORT FOR ALDERSGRUPPEN 3-4 ÅR

Refleksjon

Praksisfortellinger fra barnehagen.

Les mer
Tilbake til oversikt