Kompetanse og holdninger

Å ta i bruk et verktøy om dette temaet krever forkunnskap og forberedelser av personalet i barnehagen. Det er viktig at styrer/daglig leder tar ansvar for at hele personalgruppen har kunnskap og kompetanse om hvordan man kan møte og forstå barns seksualitet, samt forebygge vold og overgrep. Et tips er å lese «Barna og seksualiteten» av Margrete Wiede Aasland, en praktisk og informativ bok beregnet på barnehageansatte.

 

Les mer

Ved bekymring

Ofte er det umulig å fatte hvilken omsorgsvikt et barn kan være utatt for og dermed vil vi fortrenge eller bortforklare sviket. Vær en «djelevelens» advokat på vegne av barnet og still de vonde og vanskelige spørsmålene. Bruk magefølelsen, den har alltid sin grunn og gi aldri opp et barn som har det vanskelig.

Barnehagen må ha systemer og prosedyrer for hvordan de skal gå frem ved mistanke om vold og overgrep både i barnehagen og hjemme.

Hva gjør du dersom du er bekymret for et barn?

Les mer
TILBAKE TIL OVERSIKT