Hvordan gi gutter og jenter like muligheter?

Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling.

Målet med kurset er å motivere, gi kunnskap, lyst og engasjement til å arbeide bevisst og aktivt med likestillings- og likeverdsarbeid i barnehagen. Gjennom kurset får deltakerne høre eksempler på hvordan ubevisste holdninger fører til ubevisste handlinger. Små filmkutt synliggjør hvordan vi i barnehagene fort gjør forskjell på gutter og jenter. Det handler mye om egne ubevisste holdninger til kjønn. Likeverdig pedagogisk praksis innebærer at alle skal ha like muligheter til å delta i forskjellige aktiviteter, og at barn ikke tillegges egenskaper bare fordi de er gutter eller jenter.

Kursdeltakerne får økt kunnskap om kjønn, barn og kultur, og blir presentert for metoder og prosjekter på hvordan de kan jobbe praktisk for å inkludere likestillings-og likeverdsperspektivet i barnehagen. Verdispill for likestilt pedagogisk praksis og kjønnsmangfold blir presentert.

Kursholder:

Pia Friis kursholder Kanvas -Hvordan gi gutter og jenter like muligheter?
Pia Friis er fagkonsulent i Kanvas kompetanse. Hun er barnehagelærer, forfatter og har grunnfag i Global Forståelse. Pia er en engasjert foredragsholder som begeistrer og utfordrer sine tilhørere.

BESTILLING OG PRIS:

Kurset kan bestilles som 2-timers kurs
Pris 2 timer: kr 12 000,- for gruppe på inntil 60 personer

For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tilegg.

For bestilling eller mer informasjon ta kontakt her:

Kontaktskjema kurs

"*" indicates required fields

Skriv ønsket dato(er)
Skriv hvilket/hvilke kurs du er interessert i
Utdyp gjerne hva din henvendelse gjelder

Se alle kurs