Fra konsument til produsent: Kreativ bruk av digitale verktøy

Hvordan kan digitale verktøy i barnehagen bidra til glede, læring og digital dannelse? Hva bør barnehagepersonalet være bevisst på når de skal ta i bruk digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagen?

Kurset tar for seg en del faglig diskusjoner, blant annet:

Det er også en workshop del der deltagerene selv kan prøve seg på å lage film, qr-koder og lignende med nettbrett.

Kursholder:
Alethea Bjune jobber 80% som barnehagelærer i Reddiken Kanvas-barnehage, og 20% som høgskolelærer på OsloMet. Hun er opptatt av kreativ bruk av digital verktøy i barnehagen og barnehagelærerutdanningen.

BESTILLING OG PRIS:

Kurstid: 2,5 timer.
Pris: kr 6 000,- . Max 30 personer.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tillegg.

For bestilling send e-post til kurs@kanvas.no eller ring Line Ellefsrud Fornes på mobil
99 51 25 52.

Se alle kurs