Lek og vennskap mellom gutter og jenter

Se alle kurs

I barnehagene er man jevnt over opptatt av å legge til rette for lek og vennskap blant barn. Men hvordan kan vi tilrettelegge og ivareta vennskap mellom gutter og jenter? Kan det være at gutter og jenter ikke så lett finner hverandre i leken fordi vi har en ubevisst holdning til kjønn? Hvordan påvirker kommersialiseringen av gutter og jenter i rosa og blå verdener gutter og jenters lek? Er vennskap mellom barn av samme kjønn mer verdsatt blant foreldre og barnehagepersonale?

Rammeplanen sier at likestilling og likeverd mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagenes pedagogikk. Personalet skal reflektere over sine egne og samfunnets forventninger til kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen.

For å få til dette er det viktig å bevisstgjøre personalet på hvordan kjønnsstrukturer og kjønnsroller i samfunnet formidles til og gjenspeiles hos barna i barnehagen. Barnehagen skal motvirke stereotypier ved at det skal være rom for ulike kjønnsuttrykk og for å være gutt og jente på mange måter.

Deltagerne vil få kunnskap om:

Kursholdere:

Pia Friis, daglig leder i Tinkern Kanvas-barnehage
Nina Johannesen, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret

Pris:

Heldagskurs (6 timer): Kr 22.000,-

Halvdagskurs (3 timer): Kr 14.000,-

Reise og eventuell overnatting for foredragsholdere kommer i tillegg.

Kontakt:

Nina Johannesen nj@likestillingssenteret.no eller 93 46 84 51

Kurset er et samarbeid mellom Likestillingssenteret og Kanvas.