Lekende møter og bærekraftig utvikling

I rammeplanen slås det fast at barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Men hvordan kan man gjøre ord om til praksis?

Dette kurset gir deg eksempler på hvordan et prosjektarbeid om bærekraftig utvikling kan være i barnehagen. Samtidig vil kurset inneholde refleksjoner rundt hvordan bærekraftig utvikling kan bli en del av barnehagens hverdagsliv. Kurset er praksisnært og relevant for alle som jobber i barnehagen.

Kursholder ønsker å inspirere barnehageansatte til å skape lekne møter hvor bærekraftige holdninger, verdier og praksiser skal kunne oppstå. Det vil også bli gitt en kort teoretisk innramming basert på FNs bærekraftsmål, som vil gi et godt utgangspunkt for alle som ønsker å jobbe videre med bærekraftig utvikling i egen barnehage.

Kursholder stiller spørsmål om hvordan barnehageansatte kan bidra til at barna får en begynnende forståelse av hva bærekraftig utvikling er på en måte som er meningsfull for barna. Kan lek og humor være en mulig inngang til at barnehagebarn utvikler bærekraftige holdninger, verdier og praksis? Og kan et så alvorlig tema som bærekraftig utvikling bli til noe morsomt?

Kurset gir deg innsikt i:

Kursholder:


Anett Holmvik har jobbet som barnehagelærer siden 2016 og har hatt bærekraftig utvikling som ansvarsområde i barnehagen. Hun har holdt kurs, foredrag og personalmøter om bærekraftig utvikling for barnehageansatte siden 2018, blant annet for Sørlandske lærerstevne og på Fagdag for barnehageansatte i Agder. Hun er utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Bergen og skriver nå på sin masteroppgave ved OsloMet.

Bestilling og pris:

Kurset kan bestilles som 3-timers kurs eller heldagskurs.

Pris 3 timer: kr 15 000,- for gruppe på inntil 60 personer
Pris heldagskurs (6 timer): kr 30 000,- for gruppe på inntil 60 personer

For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tillegg.

For bestilling eller mer informasjon ta kontakt her:

Kontaktskjema kurs

"*" indicates required fields

Skriv ønsket dato(er)
Skriv hvilket/hvilke kurs du er interessert i
Utdyp gjerne hva din henvendelse gjelder