Overgangen fra barnehage til skole

Barnehagelivet består av mange overganger. En av de største og viktigste for barnet er overgangen fra barnehage til skole. Rammeplanen poengterer at vi skal legge til rette for at overgangen fra barnehage til skole og SFO/AKS blir trygg og god. Barna skal oppleve glede, nysgjerrighet og tro på egne evner i denne overgangen. Hva legges i disse begrepene? Hvordan planlegger vi for at dette skal skje? Hvilke erfaringer, kunnskaper og ferdigheter er det barna trenger å ha med seg videre i livet?

I senere tid skrives det mye om barn som tidlig i sitt skoleløp havner utenfor, opplever stress og utfordringer med å mestre læringssituasjoner.

Kurset vil belyse diskursen i samfunnet og søker å gi svar og retning for hvordan man som barnehage kan arbeide for å oppnå en god praksis i denne viktige overgangen.

Kursholder:

Torkild Freihow Sande, daglig leder i Våkleivbrotet Kanvas-barnehage. Som assistent og barnehagelærer arbeidet han med skolestarterne i 15 år. Han har vært med å utarbeide Bergen Kommune sin plan for overgang mellom barnehage og skole. Torkild var også en bærebjelke i utarbeidelsen og implementeringen av Kanvas’ strategi for overgang barnehage – skole.

Bestilling og pris:

Kurset kan bestilles som 3-timers kurs.

Pris: kr 15 000,- for gruppe på inntil 60 personer

For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tillegg.

For bestilling eller mer informasjon ta kontakt her:

Kontaktskjema kurs

"*" indicates required fields

Skriv ønsket dato(er)
Skriv hvilket/hvilke kurs du er interessert i
Utdyp gjerne hva din henvendelse gjelder