Barnehagelærer? Slik forbereder du deg til intervjuet.

Omsorgsfull, strukturert og engasjert. Som barnehagelærer skal du være alt dette, og mer til. Slik forbereder du deg til jobbintervjuet.

– Barnehagene våre har ulike profiler og behov, men alle forholder seg til det samme rammeverket, og barnehagedagen skal fylles med innhold innenfor gitte fagområder og verdier, sier Siren Hærås, regionsleder i stiftelsen Kanvas. Hun har jobbet i barnehagesektoren i 20 år, og har i denne tiden vært med på å ansette både barnehagelærere og daglige ledere. Hærås understreker at barnehagene trenger en bredde av barnehagelærere, med ulike erfaringer, og at det er viktig at personalgruppen er variert. Men det er allikevel noen spesielle egenskaper hun verdsetter høyt når hun skal ansette barnehagelærere.

Hva brenner du for?

– Barnehagens formålsparagraf fremmer blant annet verdier som likeverd, respekt og nestekjærlighet, og de vi søker etter må dele disse verdiene. Du må evne å se hvert enkelt barn og kunne tilrettelegge for barn med særskilte behov, og samtidig ta hensyn til hele barnegruppen, sier Siren Hærås.

Som barnehagelærer skal du være god i relasjon til barn, men også til mennesker generelt. Du bør ifølge Hærås være sensitiv og lyttende, og ha en god slump med struktur, slik at du kan ivareta det didaktiske arbeidet som rollen krever.

I tillegg til et grunnleggende verdisyn, søker hun spesielt personlig engasjement hos barnehagelærerne hun intervjuer.

– Lite skjer hvis du ikke har engasjement i jobben din, og som barnehagelærer er dette kanskje ekstra viktig. Det jeg er aller mest nysgjerrig på i en intervjusituasjon, er hva du kan bidra med inn i vår barnehage. Hvem er du, hva brenner du for og hva ønsker du å utvikle hos deg selv? Som barnehagelærer mener jeg det er noe av det aller viktigste du må finne ut av i forkant av intervjuet. Hva får denne barnehagen tilført ved å ansette nettopp deg? sier Hærås.

Hun setter stor pris på engasjerte kolleger som har en idé eller en visjon og ønsker å sette spor.

– Vi jobber veldig tett og tar med oss den vi er på jobb, og jeg tør sjelden å ansette noen jeg er usikker på hva kan bidra med. En ting er å mene noe om lek og språk, men jeg er på jakt etter hvem du er, og det kan det være lurt å ha tenkt gjennom i forkant av et intervjuet. Du skal jo være en leder av det pedagogiske arbeidet, og da må du vite hvor du vil. For noen er bidraget å være den som holder de mest magiske og energiske samlingene, og for andre er det å ha filosofiske og undrende samtaler med barna. Vi har ulike styrker, og dine styrker ønsker jeg å få frem i en intervjusituasjon, sier Hærås.

Og får du ikke jobben, betyr det ikke nødvendigvis at årsaken ligger hos deg.

– Ofte handler det mer om hva akkurat den barnehagen trenger av komplementære ferdigheter, så det gjelder å ikke miste motet, sier Hærås.

Vis trygghet

Ann-Rita Kristoffersen er daglig leder i Paletten Kanvas-barnehage på Spikkestad, og har lang erfaring med å ansette barnehagelærere.

– Det er et krevende yrke, men samtidig enormt givende. Du er i konstant relasjon til barn og voksne, og må evne å ta raske beslutninger og tåle en trøkk, sier hun.

Kristoffersen ser spesielt etter bevissthet på hvordan man håndterer ulike situasjoner, og om du kjenner dine egne styrker og svakheter.

– Du kan gjerne vise til situasjoner og erfaringer du har gjort deg, både gode og dårlige. Jeg setter stor pris på en åpen dialog, og ser etter personer som har gode samarbeidsevner og tillit til de rundt seg. Du bør både være god på å gå i dialog og til å ta imot innspill. Rett og slett tørre å si ifra og være trygg nok til å ta kritikk. Hvis noen sier noe til et barn som vi reagerer på, må vi tørre å ta det opp, sier hun.

Vær ærlig

Hvem er du, og hvem er du i møte med barn og voksne? Kristoffersen ønsker at du er ærlig på både sterke og svake sider, og anbefaler å tenke gjennom hva du mener er det viktigste barna skal sitte igjen med etter en dag i barnehagen.

– Du skal være en god rollemodell for alle rundt deg, både barn, foreldre og kollegaer. Få frem dine sterke sider, men å vise svake sider er også helt greit, og betyr ikke at vi diskvalifiserer deg fra å få jobben. Ærlighet og oppriktighet er utrolig viktig i dette yrket, og egenskaper du holder tilbake, kommer uansett til syne i løpet av veldig kort tid, for vi jobber så tett. Det går ikke an å gjemme seg i denne jobben, sier hun.

Veiledning og støtte

I Kanvas får nyutdannede veiledning det første året, og alle barnehager har en egen fadderordning for nyansatte. Å søke hjelp tidlig er viktig hvis du føler deg utrygg i rollen som barnehagelærer.

– Vi er tett på for å støtte og hjelpe, og det tror jeg er viktig når du er nyutdannet, for mange får seg nok en overraskelse når de kommer ut i jobb for første gang og ser hvor omfattende og variert en barnehagehverdag er. Vi hjelper hverandre, slik at du ikke står alene før du opplever at du mestrer situasjonen, sier Ann-Rita Kristoffersen.

– Ha lav terskel for søke råd, for å be om hjelp er ikke det samme som å ikke mestre. Å jobbe i barnehage er krevende, og ingen dager er like, men det er også en fantastisk jobb når du er trygg i rollen din, sier hun.