Barnehagebarn samlet til kulturfestival i Frognerparken
Kanvas-barn følger spent med på Askeladden Friteater i Frognerparken.

Flere ønsker å bli en del av Kanvas

Solsikken barnehage valgte å gå fra å være en foreldreeid andelsbarnehage til å bli en del av barnehagestiftelsen Kanvas. – Jeg har aldri angret på at vi valgte Kanvas, sier daglig leder Lise Rødby.

Solsikken Kanvas-barnehage ligger idyllisk til i Rønninglia på Søndre Slagen på Tolvsrød i Tønsberg, med skogen og sjøen som nærmeste nabo. Frem til januar 2021 var barnehagen, som har 108 plasser, en andelsbarnehage, der foreldrene eide en andel hver.

– I dag er jeg stolt av å være en Kanvas-barnehage, sier Lise Rødby, som har jobbet som daglig leder i barnehagen siden 2005.

For stor arbeidsmengde

– Det fungerte helt greit i flere år, men så ble det mer og mer ansvar etter hvert som vi vokste oss større. Kapasiteten min strakk rett og slett ikke til lenger, og alternativene mine var enten at jeg måtte se meg om etter en annen jobb, eller vurdere muligheten for å bli kjøpt opp, forteller Rødby.

Allerede tidlig i prosessen involverte hun foreldre og ansatte, og fikk full støtte derfra til å se på ulike barnehageaktører som kunne være aktuelle. – Det var stiftelsen Kanvas som pekte seg ut. De passet med de verdiene Solsikken barnehage allerede stod for. Jo mer jeg leste om dem, jo mer overbevist ble jeg. Kanvas er en stiftelse med ideelle formål, og de tar ikke tar ut utbytte. Det var viktig for oss, sier Rødby.

Involverte foreldre og ansatte

Lise Rødby kontaktet daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann, i mai 2020, og allerede et halvt år senere var barnehagen under Kanvas-paraplyen.

– I løpet av det halvåret fikk vi besøk av representanter fra Kanvas som informerte styret vårt om hva stiftelsen stod for. Og de ansatte fikk informasjon om hvordan en overgang ville bli, hvis vi valgte å bli en del av Kanvas. Jeg var veldig opptatt av at de ansatte også skulle ønske dette. Hele prosessen var veldig betryggende for alle som var involvert, og jeg kjente at det føltes veldig riktig, sier Rødby.

Ny hverdag

Etter overgangen i januar 2021 oppdaget hun raskt at hun hadde fått en helt ny arbeidshverdag, som hun omtaler som fantastisk. – Jeg får så mye støtte og hjelp av Kanvas, og det er mange jeg kan snakke med når jeg lurer på noe. Det kan nesten ikke beskrives. En stor lettelse. Det er en trygghet i å være en del av noe større, sier Rødby.

Også de ansatte og foreldrene i Solsikken har vært positive til overgangen hele veien, og Rødby tror de har merket lite til prosessen. – Det er ikke meningen heller. Barnehagehverdagen vår skal jo gå som normalt. Men vi har fått systemer som gjør det enklere å drifte barnehagen, og vi får tilbud om veiledning og kurs, som vi ikke hadde tidligere. Det vet jeg at det er mange av de ansatte som setter pris på. For foreldrene tror jeg det er helt greit å slippe å ha så mye ansvar som de hadde tidligere, med obligatoriske dugnader og styreverv, sier hun.

I august ansetter hun også en assisterende daglig leder i barnehagen, og det gleder hun seg til. – Vi har beholdt identiteten vår, men har fått et støtteapparat rundt oss som gjør at jeg kan frigjøre tid til det som virkelig er viktig, å lage en best mulig barnehage for barna, sier Rødby.

En del av et nettverk

– Vi får en del henvendelser fra barnehager, ofte foreldreeide, der både daglig leder og styret har funnet ut at det finnes andre måter å drifte barnehager på som kan gi en mye større trygghet og forutsigbarhet for de ansatte og barna, sier Robert Ullmann, daglig leder i stiftelsen Kanvas.

Han har erfart at mange daglige ledere og styret i enkeltstående barnehager opplever at de kommer til kort når de alene har ansvaret for økonomi, eiendom, IT og HR, i tillegg til at de skal drifte barnehagen og utvikle personalet og pedagogikken. – Det blir for mye, og for mange er nok det det viktigste argumentet for å velge å gå fra å være en enkeltstående, foreldredrevet barnehage, til å bli en del av stiftelsen Kanvas, sier Ullmann.

Ønsker mangfold

Velger barnehagen å bli en del av stiftelsen Kanvas er foreldrene ofte opptatt av at det gode de har bygget opp over tid blir ivaretatt og videreført. Og de ansatte er opptatt av om de kan beholde sin egenart og lurer på hva som skjer når de blir en Kanvas-barnehage. – For oss er det enkelt å svare på. Vi ønsker ikke at Kanvas-barnehagene skal være like og strømlinjeformet. Organisasjonen vår utvikler seg gjennom mangfold og ulikhet, og de aller fleste barnehager har selv mye å bidra med, sier Ullmann, og understreker at barnehagene drives videre gjennom påvirkning fra barnehagens egne ansatte og leder.

– Når du er en del av Kanvas bidrar du til en felles utvikling som gagner flere, og barnehagen blir en del av et større faglig nettverk. Du slipper å stå alene, og det er nok noe mange kjenner på, spesielt det siste året. Som Kanvas-barnehage får du tilgang til kurs og kompetanse og en rekke spesialiserte tjenester, og det er det mange daglige ledere som setter pris på. De trenger ikke lenger gjøre all jobben selv, og får mer tid til barna, som tross alt er det viktigste, sier Ullmann.