Kanvas deltar i forskningsprosjektet SELMA

Forskningsprosjektet SELMA har som mål å utvikle og evaluere en intervensjon for barnehagelærere og barn innen sosial og emosjonell læring og livsmestring.

– Gode relasjoner og trygg tilknytning er grunnleggende og nødvendig for at du skal kunne utvikle deg emosjonelt, utvikle sosial kompetanse og lære og ta hensyn til både deg selv og andre. Derfor er dette spennende temaer å forske på, og viktige områder å jobbe systematisk med i barnehagen, sier Lene Kjeldsaas, leder for Kanvas kompetanse. Sammen med forsker Rasmus Kleppe og daglig leder i Kanvas Robert Ullman, representerer hun Kanvas i SELMA-prosjektet. Forskningen ledes av professor Ingunn Størksen ved Universitetet i Stavanger og professor Mari Rege ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, og skal gjennomføres i samarbeid med Kanvas og Sandnes kommune.

Styrke hverdagskvaliteten

Høsten 2021 går startskuddet for forskningsprosjektet, og Kjeldsaas er spent på prosessen.

– Foreløpig vet vi ikke så mye, men alle tre temaene SELMA-prosjektet tar for seg, sosial og emosjonell læring og livsmestring, er vi forpliktet til å jobbe med gjennom rammeplanen, og vi vet det er kvalitative forskjeller fra barnehage til barnehage. Gjennom dette prosjektet kan vi være med på å styrke hverdagskvaliteten i barnehagen og bidra til at vi kan jobbe med disse temaene mer systematisk enn vi gjør i dag, og det er viktig, sier Kjeldsaas.

– I Kanvas jobber vi også med et eget strategiprosjekt som omhandler det psykososiale barnehagemiljøet, og vi tror at SELMA-prosjektet kan være et viktig bidrag inn i dette prosjektet, legger hun til.

Om SELMA

Social and Emotional Learning and Life Mastery in Early Childhood Education and Care

Et samarbeid mellom Kanvas-barnehagene, Sandnes kommune, handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og Læringsmiljøsenteret, og inngår som en del av barnehageforskningen ved Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger.