Kanvas deltar i søknader om forskningsprosjekter

Er det sammenheng mellom risikofylte lekeerfaringer og evne til å håndtere risiko i hverdagen? Og hvordan fungerer workshop som metode for utviklingsarbeid i barnehagen?

Kanvas deltar i to spennende søknader til Norges Forskningsråd denne våren:

Forsker i Kanvas Rasmus Kleppe deltar i en søknad om støtte til forskningsprosjektet ViRMa – Virtual Risk Management. Prosjektet skal ved hjelp av Virtual Reality og bevegelsessensorer teste sammenhenger mellom risikofylte lekeerfaringer og evne til å håndtere risiko i hverdagen, slik som trafikk. Søknaden ledes av professor Ellen Beate Hansen Sandseter ved Dronning Maud Minnes høgskole for barnehagelærerutdanning.

Sandslimarka Kanvas-barnehage deltar i den andre søknaden, ledet av professor Elin Eriksen Ødegaard ved BARNkunne ved Universitet i Bergen. Prosjektet har fått navnet EX-PED-LAB – Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory, og har som overordnet mål å undersøke workshop som metode for samarbeid mellom akademia og praksis, og i utviklingsarbeid i barnehagen. Det er lagt opp til et tett samarbeid mellom forskerne og barnehagen gjennom hele prosjektperioden.

Begge søknadene får svar fra Forskningsrådet i juni 2021.