Kanvas med nye lektorstillinger

Barnehagestiftelsen Kanvas skal i løpet av høsten 2019 ansette syv barnehagelektorer i Oslo, Bærum, Røyken og Levanger. To av disse lektorene rekrutteres internt i organisasjonen. Det betyr at vi nå lyser ut fem lektorstillinger i Oslo, Bærum, Røyken og Levanger.

Barnehagelektor er en nyopprettet stilling i Kanvas, i samsvar med Kunnskapsdepartementets strategi «Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022» der barnehagebasert kompetanseutvikling trekkes frem som et prioritert satsingsområde. Så vidt vi vet er Kanvas den første til å tilby lektorstillinger i barnehager i Norge.

Stiftelsen Kanvas søker deg som vil bruke din kompetanse som barnehagelærer med mastergrad sammen med barn og ansatte i barnehagen. Du brenner for å videreutvikle kompetansen i personalgruppen og lar deg motivere av å kunne bidra til utvikling i barnehagesektoren.

Stillingen blir en del av det faglige lederteamet i barnehagen. Lektorene vil også inngå i et eget faglig nettverk med Kanvas-ansatte med mastergrad.

Barnehagelektor i Kanvas vil inngå i grunnbemanningen, og skal drive pedagogisk utvikling i barnehagen. Dette innebærer bl.a. å jobbe med barnehagebasert kompetanseutvikling i personalgruppen, gjennomføre vurderingsarbeid, omsette aktuell forskning i praksis og samarbeide med akademia. Lektoren skal også delta i hverdagsaktiviteter, være en god rollemodell for barn og ansatte, og veilede øvrig personale.

Har du spørsmål vedrørende lektorstillingene i Kanvas? Ta kontakt med HR-rådgiver Frøydis Myhre på froydis.myhre@kanvas.no.

Se stillingsutlysninger i Kanvas her.