Kanvas har mål om 15 barnehagelektorer innen 2025

I 2019 opprettet barnehagestiftelsen Kanvas stillingen barnehagelektor. Ett av målene med barnehagelektorstillingen er at kompetansen til barnehagelærere med mastergrad skal brukes så tett på barnas hverdag som mulig, og at de ikke utdanner seg bort fra barna og ut av barnehagen.

Barnehagelektorer i Kanvas inngår i grunnbemanningen. Barnehagelektoren skal være en god rollemodell for barn og ansatte, bidra til barnehagebasert kompetanseutvikling, veilede personalet, gjennomføre vurderingsarbeid, omsette aktuell forskning i praksis og eventuelt samarbeide med akademia når det er aktuelt.

Eksempler på fagområder hvor barnehagelektorene bruker sin spesialiserte kunnskap er gode språkmiljø, kulturelt mangfold, barnehageledelse og oppfølging av barn med særskilte behov. Gjennom samarbeid med universiteter og høyskoler har flere av våre lektorer bidratt til forskningsbasert kompetanseutvikling i barnehagene.

Høsten 2023 har vi 8 barnehagelektorer, og vi har et mål om 15 barnehagelektorer innen 2025. Stiftelsen Kanvas søker etter flere barnehagelærere med mastergrad som ønsker å bruke sin kompetanse sammen med barn og ansatte i barnehagen. Vi ønsker oss barnehagelektorer som brenner for å videreutvikle kompetansen i personalgruppen og som lar seg motivere av å kunne bidra til utvikling i barnehagesektoren.

Barnehagelektoren inngår i et faglig nettverk med andre barnehagelektorer. Nettverket samarbeider med Kanvas Kompetanse, fagavdelingen i Kanvas.

BARO-prosjektet

Barnehagelektoren som rollemodell i utviklingen av barnehagen som lærende organisasjon.

Prosjektet skiller seg fra kunnskapsutvikling i form av kurs og videreutdanning som ofte skjer utenfor arbeidsplassen. Målet med prosjektet var å finne en arbeidsmetode som gjør det mulig å jobbe målrettet med kompetanseutvikling i barnehagen, og bruke masterkompetansen i arbeidet. Det er få studier som har undersøkt hvordan erfarne barnehagelærere med masterkompetanse videreutvikler kunnskap i kollegafellesskapet og i en arbeidslivskontekst.

Forskerne har utviklet en arbeidsmetode der ansatte skygger en barnehagelektor over flere perioder. De samtaler om erfaringene før barnehagelektor lager en analyse som de reflektere over i felleskap. Sammen kommer de frem til noe de vil utvikle og arbeide videre med, det kaller de for småskrittsforbedringer.

Prosjektet har bidratt til å utvikle profesjonsfellesskapet og fagspråket. Det har økt bevisstheten om hvordan personalet kan involveres, blant annet gjennom å bli en del av viktige kunnskapsdiskurser, der formell kunnskap kobles til personalets konkrete praksis.

Les mer om hvordan barnehagelektoren i Midtstuen Kanvas-barnehage bidra til å gjøre overgangen i garderoben hyggeligere for både barn og ansatte.

Har du spørsmål vedrørende barnehagelektorstilling i Kanvas? Ta kontakt med leder i Kanvas Kompetanse, Lene Kjeldsaas, på lene.kjeldsaas@kanvas.no.