Smilende gutt

Kanvas med i regjeringens ekspertgruppe

Vi i Kanvas er stolte over å bidra med to representanter i regjeringens ekspertgruppe som skal gi anbefalinger til barnehagelærerrollens utøvelse; én ansatt og ett styremedlem. Øivind Hornslien er daglig leder i Betha Thorsen Kanvas-barnehage, og Thomas Moser, professor på Institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, er styremedlem i Kanvas. Vi gleder oss stort over at Hornslien og Moser skal bidra til å øke kvaliteten i barnehagesektoren.

Før sommeren ble det kjent at regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på barnehagelærerrollen. Ekspertgruppen får i mandat å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. Gruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

For Kanvas er det også gledelig at professor Anton Havnes ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, også skal være med i gruppen. Havnes er prosjektleder for et delprosjekt i innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehagen som har sett på profesjonsstandarder for barnehagelærere – et delprosjekt som tre Kanvas-barnehager har vært med i.