Stiftelsen Kanvas overtar Stiftelsen Statoils barnehager

Barnehagestiftelsen Kanvas overtar Sandslimarka barnehage i Bergen, Svanholmen barnehage i Sandnes og Regnbuen barnehage i Stavanger fra Stiftelsen Statoils barnehager. De tre barnehagene vil drive videre med de samme ansatte og i samme lokaler, og Statoil-ansatte vil fremdeles ha førsteprioritet til barnehageplassene.

Med full barnehagedekning og kommunalt ansvar var det ikke lenger behov for Statoils engasjement i drift av barnehager for sine ansatte. Statoil ønsket dermed å avvikle engasjementet sitt i Stiftelsen Statoils barnehager. Dette er bakgrunnen for at Kanvas nå overtar som eiere av de tre barnehagene.

– Det har vært en grundig prosess i organisasjonen for å finne den beste eieren til å drive barnehagene videre, sier Magnhild Brekke, daglig leder i Stiftelsen Statoils barnehager. – Innledningsvis var de ansatte med i ulike arbeidsgrupper, og de tillitsvalgte har vært involvert hele veien. De ansatte ble orientert om valg av ny eier den 11. juni, og foreldre, Samarbeidsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg ble deretter informert. Overtakelsen av barnehagene er planlagt å skje i løpet av høsten 2015.

Brekke nevner likhetstrekkene mellom Stiftelsen Statoils barnehager og Kanvas som et godt utgangspunkt for at barnehagene blir drevet videre med høy kvalitet og sikre rammer for både barn og ansatte; begge stiftelsene drives på ideelt grunnlag, og de er begge medlem i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).- Kanvas har et langsiktig perspektiv på driften av sine barnehager, noe som er viktig for oss og som stiftelsesformen borger for, sier Brekke.

Daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann, er godt fornøyd med at de tre barnehagene fra Stiftelsen Statoils barnehager nå blir en del av Kanvas. – Disse barnehagene vil bidra positivt til Kanvas-porteføljen, sier Ullmann. Dette er barnehager med et høyt faglig fokus. Barnehagene overoppfyller pedagognormen og har ingen fagstillinger på dispensasjon. Det harmonerer godt med Kanvas’ satsning på minimum 50% barnehagelærere i sine barnehager.

Videre trekker Ullmann frem at alle de tre barnehagene er praksisbarnehager for barnehagelærerutdanningen, ved hhv. Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Bergen. – Det er viktig for Kanvas å ha barnehager i områder med et sterkt fagmiljø, slik det ofte er i nærhet til høyskoler. Praksisbarnehager for studenter har et sterkt faglig fokus og et bedre grunnlag for rekruttering av barnehagelærere. Det er bra for barna og utviklende for barnehagesektoren.

– Stiftelsen Statoils barnehager og Kanvas har blitt enige om denne overtagelsen bl.a. fordi vi har et felles verdigrunnlag og fordi vi har noe å tilføre hverandre. Vi gleder oss til å bli kjent med både barn og ansatte i Sandslimarka, Svanholmen og Regnbuen barnehage, avslutter Ullmann.