Rasmus Kleppe
Rasmus Kleppe, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet og forsker og rådgiver i Kanvas.

Kanvas representert i ekspertgruppe

Kanvas er en del av rammeplangruppen for barnehagelærerutdanningen. Gruppen skal jobbe for at fremtidens barnehagelærere blir enda bedre rustet for arbeidshverdagen i barnehagen.

Høsten 2020 utnevnte regjeringen en ekspertgruppe som skal foreslå endringer i rammeplanen for barnehagelærerutdanningen. Kanvas er representert i ekspertgruppen sammen med representanter fra ulike deler av sektoren, både fra universitet, høgskoler og praksis. Bakgrunnen for nedsettingen av ekspertgruppen er at fagmiljøer og eksperter mener at den eksisterende rammeplanen blant annet er uklar når det gjelder hvilken rolle og plass pedagogikken skal ha i utdanningen. I tillegg er det påpekt at den gir lite rom for fleksibilitet og samhandling på tvers.

Målet er at gruppen skal komme frem til endringer som gjør fremtidens barnehagelærere enda bedre rustet til arbeidshverdagen de skal ut i.

Rammeplangruppen ledes av Morten Ørbeck, dekan ved Høgskolen i Innlandet. De øvrige medlemmene i gruppen er:

Rammeplangruppen skal levere sine forslag til regjeringen 1. juni 2021.