Kanvas samlet alle ansatte til to-dagers faglig samling med temaet «Sammen om lek»

Flere enn 1000 ansatte fra 64 Kanvas-barnehager var samlet til en to-dagers storsamling med temaet «Sammen om lek» i slutten av oktober. Samlingen bød på faglig påfyll, inspirasjon, kultur, god mat og hyggelig sosialt samvær. På programmet var det en rekke kjente foredragsholdere, bl.a. Nuria Moe, Anne Greve, Ingrid Lund og Terje Melås. Det var også flere foredrag av stiftelsen Kanvas’ egne ansatte. 

Nå er de ansatte tilbake på jobb med oppdatert fagkunnskap, en felles faglig plattform, inspirasjon og motivasjon til en ny barnehagehverdag sammen med barna.

– Det er stiftelsens ansvar som barnehageeier å legge til rette for kompetanseutvikling som bidrar til at alle barn får et kvalitativt godt barnehagetilbud, sier leder for Kanvas Kompetanse, Lene Kjeldsaas. Temaene for Kanvas’ storsamling var «lek, relasjoner og språk». Det er i tråd med den nye rammeplanen for barnehager som trådte i kraft høsten 2017, som bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der omsorg, lek, læring og danning ses i sammenheng. Leken har, og skal fortsatt ha, en fremtredende og sentral plass i barnehagen.

– Storsamlingen har bidratt til å sette fokus på Kanvas’ felles faglige plattform, fortsetter Kjeldsaas. – Nå starter etterarbeidet. De daglige lederne og de ansatte i barnehagene tar ansvaret videre for å utvikle den pedagogiske praksisen i sine barnehager. Det blir nok mange spennende prosjekter i våre barnehager denne vinteren. Prosjekter som skal være til beste for barna.

Daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann, trakk frem i sin åpningstale at storsamlingen er en unik mulighet for vår organisasjon til å jobbe med kunnskapsdeling. – Vi har så mye kompetanse, og så mange talenter, i Kanvas. De ansatte i Kanvas står ofte for innholdet når vi jobber med faglig utvikling, både internt og eksternt, ikke minst innen forskning. Vi er stolte av å ha så mange ansatte med ulik kompetanse som gjerne deler med resten av organisasjonen, og også med barnehagesektoren generelt, sier Ullmann.

Storsamlingens kulturelle høydepunkt var låten «Jeg er en Kanvaser», som Jørn Werner Horntvedt, barnehagelærer i Krokenskogen Kanvas-barnehage, hadde skrevet på eget initiativ. Tonje Tornes i Midtstuen Kanvas-barnehage hadde koreografert en dans til sangen, og Didrik Øverby i Dumpa Kanvas-musikkbarnehage hadde produsert en musikkvideo med barn og ansatte i barnehagen. – Ikke bli overrasket om du hører låten i en Kanvas-barnehage nær deg, legger Ullmann fornøyd til.