portrettbilde av Robert Ullmann, daglig leder i Stiftelsen Kanvas
Robert Ullmann, daglig leder i Stiftelsen Kanvas

Kanvas sparte 3 millioner på streiken – bruker pengene på ekstra bemanning frem mot nyttår

Barnehagestiftelsen Kanvas sparte 3 millioner kroner på lønnsutgifter i de 33 barnehagene som ble rammet av barnehagestreiken i høst. Nå har styret i Kanvas vedtatt at alle netto besparelser fra streiken skal anvendes i tråd med stiftelsens formål, det vil si at de skal komme barna i våre barnehager til gode. Midlene skal primært brukes til å styrke bemanningen i tiden frem mot nyttår. Flere av de yngste barna har etter streiken hatt behov for en ny tilvenningsperiode, og en godt bemannet avdeling, etter å ha vært borte fra barnehagen i en lengre periode. Og flere foreldre har brukt feriedager i løpet av streiken, og har behov for barnehageplass i julen. Den enkelte Kanvas-barnehagen avgjør selv hvordan de skal styrke bemanningen ut dette kalenderåret, ut fra sine behov, og i henhold til hvor mye de har spart i lønnsutgifter i løpet av streiken. Eksempler på hvordan barnehagen kan styrke bemanningen er:

Dersom det gjenstår midler etter styrking av bemanningen, vil midlene gå til leker eller inventar i barnehagen i 2023.

Styret i Kanvas har tatt avgjørelsen om å bruke netto besparelser fra streiken til stiftelsens formål av to årsaker. For det første er det behov for å styrke bemanningen etter en lang periode med streik, av hensyn til både barn, foreldre og ansatte. For det andre ønsker ikke Kanvas å spare penger på en streik. Samtidig uttrykker daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann, at det er urimelig at kommunene skal trekke tilbake tilskuddet fra streikerammede barnehager og selv spare penger på streiken. Dette er midler som skal komme barnehagebarn til gode.

Kanvas har budsjettert med et underskudd på 25 millioner kroner i 2022, bl.a. pga kutt i pensjonspåslaget fra 13 % til 10 % fra 1. januar 2022.