Barnehageansatt leser bok for barn
Fagarbeider Marianne Svanberg Haugen leser bok for barn i Krokenskogen Kanvas-barnehage

La barna delta i lesestunden!

I Krokenskogen Kanvas-barnehage i Sandefjord har lesestunden endret seg vesentlig på ett år. – Før opplevde vi at vi hadde en god lesestund når barna var stille og fulgte med på det som ble formidlet, minnes Marianne, fagarbeider i barnehagen. – Nå er det slik at jo mer barna deltar, jo mer vellykket føler jeg at lesestunden har vært.

Barns språkutvikling

Ann Iren Freitag jobber som barnehagelærer i Krokenskogen Kanvas-barnehage i Sandefjord. Hun har et overordnet ansvar i barnehagen for fagområdet språk, og er mer enn normalt opptatt av barns språkutvikling. Prosjektet «samtale om bildebøker» er et resultat av et studium hun tok om språkutvikling i barnehagen på Universitetet i Sørøst-Norge. Målet med prosjektet var å få til en varig endring av praksis i barnehagen, som bidro til en bedre språkutvikling hos barna.

Kort oppsummert endret vi hvordan vi leser bøker for barna, forteller Ann Iren.

– Tidligere benyttet vi ofte boklesing i overgangssituasjoner, der vi hadde behov for å samle flere barn til en rolig aktivitet, forteller Marianne Svanberg Haugen. Hun er fagarbeider i barnehagen, og har deltatt aktivt i prosjektet sammen med de andre ansatte i barnehagen. – Fokuset var på å formidle historien i boka. Den voksne leste høyt, og barna lyttet. Vi opplevde at vi hadde en god lesestund hvis barna var stille og tilsynelatende fulgte med på det som ble formidlet, minnes Marianne.

Likeverdige samtalepartnere

Gjennom prosjektet «samtale om bildebøker» har de ansatte i barnehagen fått et helt nytt syn på boklesing. Nå er boken et utgangspunkt for en samtale, der barn og voksne er likeverdige samtalepartnere. – Vi ser på bildene i boka, leser litt, undrer oss sammen og prater om hva si ser. Vi er opptatte av at barna skal bli sett og hørt, at vi skal gi de tid og rom til å delta i en samtale, og at de skal få bruke språket aktivt, forteller Marianne. Målet er god språkutvikling, men også at barna skal føles seg betydningsfulle og som likeverdige samtalepartnere med både barn og voksne i barnehagen. – Vi opplever at barna blir inspirert til å fortelle om opplevelser, tanker og følelser. De yngste barna deltar med enkeltord, kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Jo mer barna deltar, og jo lenger vi holder på, jo mer vellykket føler jeg at lesestunden har vært, legger Marianne til.

Bokprosjekt satt i system

Prioritering, planlegging og systematikk har vært viktig for å lykkes med prosjektet. Samtaler om bildebøker legges inn i dagsplanen til alle avdelingene i barnehagen, hver dag. Barna samles i små grupper, maks fire – fem barn i én gruppe, slik at de får tid og rom til å fortelle det de har på hjertet. De yngste samles gjerne bare to og to. Hvor lenge samtalen varer, varierer fra dag til dag, og fra bok til bok. – Det tar den tiden det tar, sier Marianne. – Det kan ta ti minutter, eller en time. Det kommer an på hva barna har på hjertet, hvor gode spørsmål vi stiller, og hvor lydhøre vi er.

Bokprosjektet i Krokenskogen Kanvas-barnehage har vart i over et år, og samtaler om bildebøker har blitt en naturlig del av barnehagens praksis. Nå er det fagarbeiderne og assistentene som har overtatt hovedansvaret for prosjektet. – Vi bruker personal- og avdelingsmøter til refleksjon og erfaringsdeling. Det lages individuelle handlingsforpliktelser ut fra egne ønsker om videre utvikling. Det har bidratt til at alle har følt et eierskap til prosjektet, og at det ikke har stoppet opp, forteller Ann Iren.

Et hav av god barnelitteratur

Marianne synes også det har vært inspirerende å bli oppdatert på ulike typer barnelitteratur. – Vi har ryddet i boksamlingen i barnehagen og gått til innkjøp av nye bøker, forteller hun. – Og så har vi hatt presentasjoner av ulike bøker for hverandre. Det har vært veldig inspirerende. Det er viktig å kjenne en bok godt før du tar den frem i en samtale med barna.

Det finnes så mange gode bildebøker, legger Ann Iren til. – De hverdagsnære bøkene kan barna ofte kjenne seg igjen i, og det kan bli til samtaler om hverdagslige temaer. Det er gunstig for å lære språket, men også viktig for å invitere barna til å snakke om ting de opplever i hverdagen. – De litt mer abstrakte bildebøkene innbyr til refleksjon og filosofering. Og så har vi faktabøker! I vår barnehage har en bok om dinosaurer slått godt an, og barna har lært masse om dinosaurer.

– Man må ikke nødvendigvis finne nye bøker hele tiden heller, presiserer Ann Iren. – Det er de voksne som blir lei av bøkene, ikke barna. De liker gjentagelser. Bruk gjerne samme boken mange ganger! Selv om boken er den samme, blir som regel samtalen ulik fra gang til gang.

Gode samtaler og felles lek

I Krokenskogen Kanvas-barnehage opplever de at barna nå setter mer pris på lesestunden enn tidligere. Flere vil være med, de er mer engasjerte, og de bruker språket mer aktivt. – Vi har lært noe om å samtale med barn som vi tar med oss videre i andre situasjoner også, sier Marianne. – Måten vi prater med barna på har endret seg. Vi tar oss bedre tid til samtaler og til å undre oss sammen, for eksempel ved påkledning eller under måltidene. I tillegg ser de at bøkene inspirerer til mye god lek. Når bøkene blir en felles referanse blir det lettere for barna å delta i leken. – Før så «alle» barn på samme barne-TV, men nå har de ikke den felles referansen lenger. Det får de gjennom bøkene i barnehagen, og det gjenspeiles i leken, sier Ann Iren.