Barnehagebarn samlet til kulturfestival i Frognerparken
Kanvas-barn følger spent med på Askeladden Friteater i Frognerparken.

Lillomarka barnehage gikk fra foreldrestyre til å bli en Kanvas-barnehage

Lillomarka barnehage gikk fra foreldrestyre til å bli en del av stiftelsen Kanvas. – Vi er en liten barnehage og alle savnet et større nettverk, sier Julie Brørs Dahl.

– Kanvas har et godt verdisyn med barnas beste i fokus. De ser på voksne og barn som likeverdige og dette synet delte vi allerede i Lillomarka barnehage, sier Julie Brørs Dahl. Hun er tidligere styrer i barnehagen som fra august i år ble en del av Kanvas. – Det ble raskt klart at det var Kanvas som var riktig valg for Lillomarka. Det er en ideell stiftelse der alle pengene går tilbake til barnehagen, og det passet oss godt, sier hun.

Lillomarka barnehage ble etablert i 1992 av en gruppe foreldre, og barnehagen fungerte som en foreldrestyrt stiftelse frem til februar 2021. – Det var min første styrerjobb. Etter hvert merket jeg at jeg fikk et savn etter et større nettverk. Lillomarka er en liten barnehage med 9-10 ansatte og det føltes litt ensomt å ikke ha et større fellesskap. Jeg hadde ingen andre ledere rundt meg og kjente på et behov for mer faglig utvikling, sier Dahl.

Involverte styret

Da Julie Brørs Dahl meldte inn sitt behov til styret i Lillomarka barnehage var hun ærlig på at hun så seg om etter en ny jobb, men sa samtidig at hun trodde det kunne være nyttig for barnehagen å bli en del av noe større. – Jeg var ikke alene om dette savnet. Det viste seg at både foreldre og ansatte hadde et sterkt ønske om å bli en del av et større nettverk. Kravene til å drive barnehage er flere i dag enn da Lillomarka ble etablert, noe som førte til at foreldrestyrets ansvar etter hvert hadde blitt mer omfattende, sier Dahl. Hun forteller at de ansatte i barnehagen var positive fra dag én. De hadde også kjent på et ønske om å bli en del av et felleskap og var klare for noe nytt. 

Positiv prosess

Julie Brørs Dahl beskriver prosessen med Kanvas som smertefri med god informasjonsflyt. – Kanvas var på befaring og vi hadde møter med både daglig leder og regionsleder. Lillomarka måtte også godkjennes av Kanvas sitt styre før de kunne ta over barnehagen, sier Dahl. Hun er takknemlig for foreldrenes støtte underveis.

– Vi beholdt innholdet i barnehagen og de ansatte er de samme, samtidig har Kanvas en treårsplan som vi nå tar utgangspunkt i når vi planlegger hvordan vi skal jobbe, forteller hun.

Få måneder før Lillomarka ble en del av Kanvas begynte Julie Brørs Dahl som daglig leder i Veslefrikk Kanvas-barnehage. Hun setter pris på utviklingsmulighetene barnehagestiftelsen tilbyr. – Jeg føler at jeg kan utvikle meg som leder. Jeg får veiledning av Kanvas Kompetanse hele det første året mitt, og jeg har en fadder som følger meg opp.

Felles systemer

– Det har vært en smidig overgang. Personalet har vært involverte hele tiden og vært veldig forandringsvillige, sier Marcus Björkesjö. Han tok over som daglig leder i Lillomarka barnehage få måneder før Lillomarka ble en del av Kanvas. Selv har han 13 års erfaring fra å jobbe i Kanvas. Björkesjö tror verken foreldre eller barna merket mye til overtakelsen.

­– Lillomarka hadde samme grunnsyn og jobbet utfra samme mål som vi gjør i Kanvas, derfor har det ikke vært de store forandringene. Men vi som jobber her har fått en annen arbeidshverdag med flere nye systemer og Kanvas sin didaktiske modell. Snart tar vi også i bruk MyKid, som barnehagen ikke har brukt tidligere, sier Björkesjö.

Han forteller at de ansatte har gitt uttrykk for at de er glade for at de nå en del av et større nettverk. Etter overgangen til Kanvas får barnehagen tilgang til alle systemene til Kanvas og de slipper å lage egne løsninger for driften. – Nå har vi en administrasjon som støtter oss i mange prosesser. Vi slipper å jobbe med alt internt og kan heller ta i bruk Kanvas sine felles systemer. Kanvas har en egen IT-, HR- og økonomiavdeling, og det er til stor hjelp. I tillegg tilbyr Kanvas Kompetanse faglig hjelp og veiledning til de ansatte og til meg som daglig leder, sier Marcus Björkesjö.

Positive ansatte

– Det viktigste i en slik prosess er at personalet er innstilt på en overgang. Det må være ønsket fra barnehagen, sier Trude Holmsen. Hun er regionsleder i Kanvas og har fulgt prosessen til Lillomarka barnehage tett. – Overgangen har gått veldig bra. Vi opplevde positivitet fra første møtet med styret og de ansatte. Det er en faglig dyktig gjeng som ønsker å lære og utvikle seg. De er interessert i nyere forskning og av å drive barnehagen videre, og det er det store muligheter for i Kanvas. Det er veldig gøy når en barnehage kommer inn med ansatte som ønsker å utvikle seg, sier Holmsen, som legger til at læringsutvekslingen går begge veier.

– I det en barnehage blir en del av Kanvas får både ansatte i barnehagen og vi i Kanvas nye kollegaer. Ofte kan vi lære mye av hverandre og har ulike styrker som vi kan utveksle, sier Holmsen.

Mangfold

Selv om Lillomarka nå har blitt en del av Kanvas, beholder barnehagen fortsatt sin egen særegenhet og identitet. – Hvis man ønsker å bli en del av Kanvas må barnehagen forholde seg til vår pedagogiske plattform, men den er ikke strammere enn at man fortsatt kan ta vare på sin egen identitet. Er det for eksempel en musikkbarnehage, kan den fortsette å være det. Kanvas har et bredt spekter av barnehager, små og store, gamle og nye, tradisjonelle og moderne, og det gir et stort mangfold, sier Trude Holmsen.