Ny bok: Likestilling og likeverd i barnehagen

Barn vokser opp i et samfunn hvor deres kjønn har betydning. Hvordan kan barnehagen være med på å fremme et samfunn hvor gutter og jenter har like muligheter? Nå er boken om kjønn, likestilling og likeverd i barnehagen lansert. Boken henvender seg til ansatte, studenter i barnehageutdanningen og foreldre. Den gir kunnskap og inspirasjon til å arbeide med kjønnslikestilling og likeverd. Den trekker opp historiske linjer og presenterer nyere perspektiver på kjønn og kjønnsmangfold, samt verktøy og eksempler fra arbeid i barnehager.

Kari Emilsen er redaktør og arbeider som førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Bidragsyterne er Pia Friis, Øivind Hornslien, Nina Johannesen, Lene Kjeldsaas, Mona Renolen og Gjertrud Stordal – med erfaring fra høgskole, kompetansesenter og praksisfelt.

3 av bidragsyterne, Pia Friis, Øivind Hornslien og Lene Kjeldsaas, jobber i stiftelsen Kanvas. Likestilt pedagogisk praksis har vært et fokusområde for Kanvas over flere år.