Ressurshefte for likestilt og likeverdig pedagogisk praksis

Barnehagestiftelsen Kanvas har bidratt til å videreutvikle og revidere «Ressurshefte for likestilt og likeverdig pedaogisk praksis i barnehagen». Målet med ressursheftet er å fremme likestilling og likeverd på tvers av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering i barnehagens arbeid, i tråd med nytt lovverk og rammeplanen. Den oppdaterte utgaven er nettbasert og utvidet med faglige begrunnelser, verktøy, eksempler og tips som kan benyttes i det daglige arbeidet i barnehagen. Og, ikke minst, lett tilgjengelig for alle.

Gruppen som har revidert ressursheftet har blitt ledet av dosent Kari Emilsen fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanninga (DMMH). Hun har hatt med seg Nina Johannesen og Mona Renolen fra Likestillingssenteret, samt Lene Kjeldsaas og Pia Friis fra barnehagestiftelsen Kanvas. Oppdraget er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Emilsen forteller til barnehage.no at målet ikke er at gutter og jenter skal bli like, men at de skal ha like muligheter. – Vi kan fort gå i den fellen at vi tilbyr en type aktivitet til gutter og en annen type aktivitet til jenter basert på antagelser om hva gutter og jenter foretrekker, sier Kari Emilsen.