Vækerø gård barnehage blir en del av Kanvas

Ny barnehage i stiftelsen Kanvas

1. august 2020 blir Vækerø Gård barnehage en del av stiftelsen Kanvas. – Vi er godt i gang med virksomhetsoverdragelsen, sier Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas.

– Vækerø Gård barnehage er en tre-avdelings barnehage beliggende i fantastiske omgivelser i Hydro-parken på Vækerø, i bydel Ullern i Oslo. Parken og nærheten til sjøen gir unike muligheter for lek, opplevelser og fysisk utfoldelse. Barnehagen holder til i ærverdige lokaler, i et eldre murhus som tidligere var stallen til Vækerø hovedgård, kan Ullmann fortelle.

Barnehagen eies og drives per i dag av Vækerø Gård Barnehage ANS, ved Norsk Hydro ASA, men de velger nå å avslutte sin barnehagedrift. – Vi i Kanvas gleder oss til at barnehagen fra august blir en del av stiftelsen Kanvas, legger Ullmann til. – Og vi er spesielt glade for at alle de ansatte i barnehagen har takket ja til å bli med over til Kanvas som ny arbeidsgiver.