Tre ansatte i Kanvas snakker om veiledning
Fra venstre: Lene Kjeldsaas, Janne Karoliussen og Martine Myrbo Hoff

Veiledning gjør nyutdannede barnehagelærere tryggere

Fra teori til praksis

Overgangen fra studier til jobb kan i mange tilfeller være stor. Som nyutdannet barnehagelærer har man faglig, teoretisk kompetanse. Samtidig mangler man ofte erfaring med å omsette teori til praksis i en hverdag som er preget av høyt tempo og uforutsette hendelser. Undersøkelser barnehagestiftelsen Kanvas tidligere har gjort, viser at nyutdannede barnehagelærere bl.a. føler på at de ikke alltid får gjennomført det de hadde planlagt. Mange synes også det er utfordrende å lede og veilede andre voksne, og de mangler erfaring med å håndtere utfordrende foreldresamarbeid.

Tilbyr veiledning for nyutdannede 

For å trygge nyutdannede barnehagelærere i sin rolle, tilbyr barnehagestiftelsen Kanvas gruppeveiledning gjennom 8 samlinger over 1 år. Barnehagelærerne møtes i grupper på 8 personer. Sammen med en veileder reflekterer de over, og øver på, situasjoner som er utfordrende i rollen som barnehagelærer.

Janne Karoliussen var nyutdannet barnehagelærer i 2018 og Martine Myrbo Hoff var nyutdannet i 2019. Begge har deltatt på veiledning for nyutdannede barnehagelærere gjennom Kanvas. De gir begge uttrykk for at det er godt å ha en felles møteplass med andre barnehagelærere som er i samme situasjon – det å være ny i barnehagen. – Det har vært godt å vite at du ikke er alene om å være litt usikker på oppgaver som skal gjøres for første gang, sier Martine.

Pedagogisk progresjon gjennom veiledning

Janne forteller at de i Kanvas har blitt møtt av kompetente veiledere, som støtter dem og som gir dem mulighet til å reflektere over og øve på det som er utfordrende. – Jeg opplever at temaene og eksemplene som tas opp og drøftes i veiledningen er nyttige for alle som er med, forteller Janne. Noen ønsker veiledning på hvordan de best mulig kan samarbeide med andre på avdelingen. Flere barnehagelærere på hver avdeling gir faglig styrke og rom for refleksjon på jobb, men det stiller også krav til samarbeid.

Andre ønsker veiledning på å jobbe med barn som krever noe ekstra, eller organisering av barnegruppen. De som står i vanskelige foreldresamarbeid ønsker ofte veiledning på det. – Kort sagt kan man løfte frem de utfordringene man står oppi og som man ønsker å drøfte med andre, forteller Martine.

Både Janne og Martine opplever at de har hatt en pedagogisk progresjon gjennom veiledningen, og at de har utviklet seg som barnehagelærere. – Det å få komme ut av barnehagen og dele og drøfte erfaringer i et nøytralt og likestilt fora har gjort oss tryggere i rollen som barnehagelærer, sier Janne.

Fokus på mestring og motivasjon

Under barnehagelærerutdannelsen kan studentene konsentrere seg om mindre grupper når de er i praksis. De kan jobbe mer konsentrert med ett fagområde av gangen. Når de nyutdannede kommer i jobb er det store barnegrupper som møter dem og flere ting skal skje parallelt. Mange barnehagelærere føler mestring i møte med ett eller noen få barn. Det blir mer utfordrende når hele barnegruppen er samlet og barna har ulike behov som skal ivaretas – samtidig.

Leder i Kanvas Kompetanse, Lene Kjeldsaas, forteller at veiledningen i Kanvas er et ledd i å sosialiseres til yrket og gjøre de nyutdannede trygge i barnehagelærerrollen.  – Mange nyutdannede har høye krav og forventninger til seg selv, og flere sliter med dårlig samvittighet over det de ikke får gjort, sier Lene. – Vi forsøker å løfte frem alt det de faktisk får til. Mestring og motivasjon er viktige faktorer for å trives på jobb.