Sett av god tid til tilknytningsperioden

Generelt om tilknytningsperioden

En god tilknytningsperiode i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Dette gjelder særskilt for de yngste barna, der barnehagen ofte er barnets første møte med et annet miljø utenfor hjemmet.

Hvordan forberede ditt barn til barnehagestart?

Noen barnehager har i forkant av oppstart en «bli kjent dag» som du og barnet kan benytte dere av. Avtal gjerne et besøk hos barnehagen i forkant av oppstartsperioden, slik at barnet kan møte både de voksne, barna og de fysiske omgivelsene de skal forholde seg til. La barnet få utforske barnehagens uteområde utenom åpningstid, og lær deg gjerne navnene på personalet som skal jobbe med ditt barn. Snakk med barnet om barnehagen og gjenta navnene på personalet, slik at barnet venner seg til ordlydene. Se gjerne på bilder av barnehagen og personalet sammen med barnet dersom barnehagen har dette tilgjengelig på hjemmesiden eller i sosiale medier.

Om tilknytning

Det er store individuelle forskjeller på hvor raskt et barn venner seg til sine nye omgivelser, og der hvor enkelte barn finner seg raskt til rette vil andre barn bruke noe lengre tid. Hvor lenge skal barnet være i barnehagen? Hvor lenge skal foreldrene være til stede? Hvor mange dager er nødvendig? Noen barnehager har gruppetilvenning. Det er variasjoner i hvordan hver enkelt barnehage løser tilvenningen, så avklar gjerne dette i forkant.

Det er vanlig at barnehagen sender barnet og foreldrene et velkomstbrev med informasjon før barnet skal begynne i barnehagen. Da kan personalet f.eks. spørre om følgende:

– Hvilke matvaner og eventuelle allergier har barnet?
– Hvilke sovevaner har barnet?
– Har barnet spesielle kosedyr, yndlingsleker og -bøker og sanger det er glad i?
– Hvor mange er dere i familien, hvor mange søsken, hva heter de og hvor gamle er de?
– Har barnet spesielle plager eller sykdommer? Hva med medisiner?
– Er det andre ting barnehagen bør vite om?

Hvis du ikke mottar et lignende brev før barnet skal begynne i barnehagen, kan du notere ned spørsmål om ting du lurer på, og gi dette videre til personalet når du kommer første dag i barnehagen. Ikke vær redd for å spørre personalet om det du lurer på eller evtentuelt er bekymret for når det gjelder barnet ditt.

Primærkontakt

En av de viktigste oppgavene barnehagen har, er å organisere tilknytningsperioden slik at barnet kan utvikle en trygg tilknytning til en ny voksen og miljøet i barnehagen. I den første tiden i barnehagen er det vanlig at barnet og foreldrene får én ansatt å forholde seg til. Dette gjøres for å skape trygghet mellom barnet og barnehagen. Primærkontakten/tilknytningspersonen er viktig, spesielt for de yngste, for å skape et trygt fundament for barnet den første tiden og for å gjøre det enklere for senere å relatere seg til barnegruppen og de andre ansatte. Primærkontakten/tilknytningspersonens hovedoppgave er å forstå barnet og hjelpe det å regulere følelser og gjenfinne en følelse av trygghet når mor eller far ikke lenger er tilstede. Det er viktig at et lite barn rekker å knytte seg til de som skal være sammen med det i foreldrenes sted. Primærkontakten avtaler med foreldrene hvordan tilknytningsperioden skal foregå, informerer om barnehagens dagsrytme og andre praktiske forhold, introduserer barnet for andre barn og er tilgjengelig for barnet og foreldrene. Primærkontakten vil som regel avtale tid for en startsamtale med foreldrene som normalt vil foregå i løpet av de første dagene i barnehagen.

Avskjed

Det er viktig å informere barnet om avskjed, uansett hvor lite barnet er. Foreldrene må gi beskjed til barnet og primærkontakten før de går fra barnehagen. Det er viktig at barnet ser når foreldrene går. Barnet skal lære seg å stole på andre mennesker – at når far eller mor går og samtidig sier at de kommer senere for å hente; så skjer faktisk dette. Kosedyr og annet kan gi ekstra trygghet ved avskjed i tilknytningsperioden.

Gråt

Det er ikke uvanlig at barn gråter når foreldrene går. Det er viktig å huske på at dette kanskje er første gangen barnet skal være sammen med mennesker det ikke kjenner så veldig godt enda – og det å bli kjent kan ta litt tid. Hvis du blir urolig når barnet ditt gråter og lurer på hvordan det går når du ikke er der – så si ifra til personalet så de kan ta kontakt med deg for å fortelle hvordan barnet ditt har det.

Hva har du krav på fra arbeidsgiver ved oppstart i barnehage?

Arbeidsmiljøloven nevner ikke spesifikt oppstart i barnehage, men det er vanlig at arbeidsgiver gir permisjon i forbindelse med barnehageoppstart. En stor andel arbeidsgivere har lønnet velferdspermisjon som en del av tariffavtalen eller som en del av sin praktiserende personalpolitikk, så her må du sjekke med egen arbeidsgiver om gjeldende praksis. Barnehagen forventer normalt at du som foreldre setter av minimum tre dager i forbindelse med tilknytningsperioden, men det kan også her være variasjoner. Det kan være lurt å være forberedt på å måtte bruke et par dager ekstra i forbindelse med oppstart dersom det skulle være behov for det. Snakk med barnets primærkontakt om hvor mange dager det kan være nødvendig for dere å bruke.