Valg av barnehage

En god barnehage varer livet ut. Kompetente ansatte som ser det enkelte barn kan utgjøre en stor forskjell i et barns liv. Valg av barnehage er et viktig valg, og du bør gjøre litt research før du velger.

Strukturell kvalitet

Én ting du kan sjekke ut, er den «strukturelle» kvaliteten i barnehagen, f.eks.:

Denne informasjonen kan du finne på barnehageportalen Barnehagefakta.no, på barnehagenes nettsider eller ved å besøke barnehagen.

Pedagogikk og foreldresamarbeid

Vel så viktig er det å sjekke ut hvordan de ansatte i barnehagen jobber med det pedagogiske arbeidet i barnehagen og hvordan de samarbeider med foreldrene. Sjekk ut barnehagens nettside og eventuelt tilstedeværelse i sosiale medier, be dem om å fortelle litt om hva som karakteriserer deres barnehage, se på resultatene fra barnehagens foreldreundersøkelse og snakk eventuelt med foreldre som kjenner barnehagen.