Kunnskap og dialog

NATURLIG NYSGJERRIGHET RUNDT KROPP OG SEKSUALITET
Foreldrene i barnehagen kan være usikre på hvordan de skal forholde seg til barns seksualitet og hvordan de best kan beskytte sine barn mot vold og overgrep. I mange barnehager er det taushet omkring barns seksualitet som medfører at seksuell lek og aktivitet ikke snakkes om mellom barnehagen og foreldrene. Denne tausheten går begge veier. Det er derfor viktig å gi foreldrene god informasjon og kunnskap om barns naturlige nysgjerrighet og lek rundt kropp og seksualitet, og hvordan de kan støtte sine barn i å sette grenser for seg selv og respektere andre barns grenser. Foreldre bør også oppfordres til å snakke med sine 5-6 åringer om gode, vonde og ulovlige hemmeligheter, og hva voksne ikke har lov til å gjøre med barn.

KUNNSKAP OG TRYGGHET
Før man tar det metodiske verktøyet i bruk med barna er det nødvendig å gi foreldrene tilstrekkelig kunnskap og trygghet. Da har foreldrene bedre grunnlag for å forstå de prosessene som foregår i barnehagen og hva barna lærer i barnehagen. Det kan gjennomføres foreldrekurs knyttet til temaet hvor man bruker interne eller eksterne ressurser til å formidle. Man kan også innhente eksterne foredragsholdere til både personal- og foreldremøter, som en begynnelse på forberedelsesarbeidet. Kanvas tilbyr blant annet kurset Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep.

ULIKE HOLDNINGER BLANT FORELDRE
Det vil alltid være ulike holdninger blant foreldrene. Noen ønsker ikke at deres barn skal eksponeres for nakenhet eller informasjon om kroppsdeler og seksualitet. Dette er ofte basert på manglende kunnskap om barns behov. Tabuer og skam om kropp og seksualitet gjør også at enkelte foreldre vil forby sine barn å være nakne eller leke spesielle leker i barnehagen. En god dialog basert på kunnskap om barns behov kan løse uenigheten, eventuelt kan barnehagen tilby individuelle løsninger som både ivaretar barnets behov og som er praktisk gjennomførbart innenfor barnehagens rammer, og det samfunnsmandatet som barnehagen er satt til å forvalte. Se rammeplanen kapittel 5. Verdispill kan brukes til å reflektere over egne holdninger til nakenhet og seksuelle leker i foreldregruppen.

 

Tilbake til oversikt