Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep

«Plan for seksuell helse», utgitt av Helsedirektoratet i 2016, sier i avsnittet Barns seksualitet, at grunnlaget for seksuell glede, mestring og trygg identitet legges tidlig i barndommen. Det er viktig at barn får prøve ut og være seg selv uten å oppleve å få merkelapper. Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen skal lære barn å sette grenser for egen kropp og lære å respektere andres grenser. Dette gjelder også den seksuelle leken.

Hvordan skal vi i barnehagene og skolen både kunne beskytte barn mot overgrep samtidig som vi skal sikre barn et trygt forhold til egen kropp og egne følelser?
Kurset gir kunnskap om barns seksuelle følelser som er en forutsetning for å møte barn på best mulig måte.

Kursinnhold:

Kurset egner seg både til personal- og foreldremøter, og varer i 2 timer. Om ønskelig kan kurset utvides med gruppeoppgaver slik at totalttiden blir 3 timer.  Kursholder kan også stille opp på planleggingsdager.

Kursholder:

Pia Friis er fagkonsulent i Kanvas kompetanse. Hun er barnehagelærer, forfatter og har grunnfag i Global Forståelse. Pia er en engasjert foredragsholder som begeistrer og utfordrer sine tilhørere.

Kurset kan bestilles som 2 eller 3-timers kurs:

Pris 3 timer: kr 15 000,- for gruppe på inntil 60 personer
For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tillegg.

For bestilling eller mer informasjon ta kontakt her:

Kontaktskjema kurs

"*" indicates required fields

Skriv ønsket dato(er)
Skriv hvilket/hvilke kurs du er interessert i
Utdyp gjerne hva din henvendelse gjelder

Tilbakemelding fra kursdeltakere:

 

«Jeg ønsker å  skryte av Pia Friis og det kurset hun holdt – personalet var meget godt fornøyd! Kurset var informativt på en lett forståelig måte for alle. Det var rom for å spørre underveis, og det var god dialog mellom henne og deltakerne. Vi vil virkelig anbefale kurset!»

Bente Rodahl, Trondheim International Preschool

 

«Tusen takk for det flotte kurset du holdt! Du er en stødig og god formidler, og hadde en veldig fin tilnærming til temaet. Med en blanding av humor og alvor, gode eksempler og gode svar på spørsmålene som ble stilt, fikk du frem den åpenheten vi trenger omkring temaet. Veldig lurt at foreldre og personalet deltok på samme kurs!»

Oddny Naasen, Sandslimarka Kanvas-barnehage

Se alle kurs