Startsamtale

Stiftelsen Kanvas’ startsamtale er inspirert av startsamtalen som Askøy og Fjell kommune har utviklet i forbindelse med Modellkommuneforsøket «Fra bekymring til handling», som hadde som mål å avdekke, forebygge og følge opp barn i risiko. I startsamtalen søker vi først og fremst å bli godt kjent med barn og foresatte. Ved å kjenne til barnas livssituasjon og oppvekstforhold kan vi følge opp barnet på best mulig måte. Vi er tydelige på at det ikke er én riktig måte å oppdra et barn på, det er mange måter å være gode foreldre på.

Les mer om startsamtalen her

BLI KJENT OG FÅ INFORMASJON
Hensikten med startsamtalen er å bli godt kjent med, og få relevant informasjon om barnet og barnets familie ved oppstart i barnehagen, for å kunne tilrettelegge for et godt foreldresamarbeid og en god barnehagehverdag for barnet.

Vi anbefaler at startsamtalen gjennomføres i forbindelse med at barnet starter i barnehagen. Samtalen kan gjerne gjennomføres i forkant av barnets tilvenningsperiode.

Eksempler på maler som Kanvas benytter:

Tilbake til oversikt