Klatrestativ i en barnehage

Hedda er barnehagelektor i Holmen Kanvas-barnehage

Hedda Westerhagen Jakobsen har en mastergrad i barnehagekunnskap og jobber som barnehagelektor i Holmen Kanvas-barnehage.

– Stillingen er en perfekt kombinasjon av fagutvikling og tid sammen med barna, forteller Hedda Westerhagen Jakobsen. Hun har en mastergrad i barnehagekunnskap og jobber som barnehagelektor i Holmen Kanvas-barnehage i Oslo.

– I utgangspunktet hadde jeg tenkt meg tilbake til en stilling som pedagogisk leder eller barnehagelærer etter at jeg var ferdig med masterutdanningen, men så kom jeg over en utlyst stilling som barnehagelektor i Kanvas. Den innfridde ønsket om å få brukt masterkompetansen min, sier 27-åringen.

Gode rollemodeller

I Kanvas jobber det i dag åtte barnehagelektorer fordelt på ulike barnehager, og ytterligere to er i ansettelsesprosess. De har ansvaret for fagutviklingen i hele barnehagen. – Det er mye som skiller lektorstillingen fra å være barnehagelærer. Nå er jeg en sparringspartner for personalet, med ansvar for å holde refleksjonsnivået oppe, forteller Jakobsen, som begynte i jobben som barnehagelektor i Holmen Kanvas-barnehage høsten 2022.

Hun tilbringer fortsatt mye tid med barna på de ulike avdelingene, men har også tid satt av til å veilede personalet og sikre kompetanseutviklingen til de ansatte. – Vi inngår i barnehagens grunnbemanning, men skal samtidig holde oss forskningsnære. I stillingsbeskrivelsen står det at jeg skal være en rollemodell. I begynnelsen husker jeg at jeg undret meg over hvordan det skulle bli, men nå begynner jeg å skjønne det. Det handler om å sette noen standarder og å gå foran og vise og veilede, forteller Jakobsen.

Lektornettverk i Kanvas

Barnehagelektorene i Kanvas danner et eget lektornettverk som sikrer erfaringsutveksling på tvers av barnehagene. De møtes jevnlig og utveksler ideer og erfaringer. – Det er helt gull. Vi støtter og hjelper hverandre og det er spesielt viktig ettersom stillingen er så ny, sier Jakobsen.

Hun opplever at mastergraden har gitt henne et mer reflektert blikk og gjør at hun lettere ser det store bildet. – Jeg jobber fortsatt med å bli kjent med behovet her i barnehagen, det tar litt tid å lande i lektorstillingen, men det er fint å kunne være med å forme hvilken rolle jeg skal ha.

Jobber oppdragsbasert

Lektorstillingene i Kanvas tilpasses hver enkelt barnehage, flere jobber oppdragsbasert og setter av tid på avdelingene til å fokusere på spesifikke temaer. – Jeg tar for eksempel for meg det sosiale samspillet eller lekemiljøet. Da er jeg på avdelingen i en måned eller to, før personalet tar over og jeg går videre til neste oppdrag, forteller hun.

I tillegg til å tilbringe tid på avdelingene har Jakobsen fire timer plantid i løpet av en uke.

– Hverdagen min består av en fin miks av aktiviteter i barnehagen og tid på kontoret og med personalet. Det betyr at jeg får tid til å lese meg opp og planlegge neste møte med personalet, samtidig som jeg får være mye sammen med barna, som også er viktig for meg. Det er en veldig fin kombinasjon som jeg liker godt, sier Jakobsen.

Hun forteller at hun jevnlig får tilbud om kurs og seminarkvelder av Kanvas og føler seg godt ivaretatt av den ideelle barnehagestiftelsen. – Det er viktig å hente inspirasjon fra hverandre og i Kanvas legges det opp til mange møteplasser der man treffer ansatte fra andre barnehager. Og så er fagmiljøet i Kanvas stort, og det er veldig inspirerende, forteller hun.