Et laminert hjerte henger i et tre

Shabana var lærling i Kanvas – nå er hun ansatt som barne- og ungdomsarbeider

Shabana Kousar har vært lærling i Dumpa Kanvas-musikkbarnehage. Hun ser tilbake på fire lærerike år som har gjort henne trygg i rollen som barne- og ungdomsarbeider.

– Det kan være krevende, men det gir deg samtidig så utrolig mye å jobbe med små barn. Og det er alltid noe nytt å lære, sier Shabana Kousar. Hun har studert til å bli barne- og ungdomsarbeider ved Helsfyr voksenopplæring og var lærling i Dumpa Kanvas-musikkbarnehage på Etterstad i Oslo, en barnehage med fire avdelinger.

Mye praksis

Da Shabana flyttet til Norge som 22-åring bestemte hun seg raskt for at hun ønsket å jobbe med barn. – Jeg har alltid likt å være sammen med barn og hadde jobbet litt i barnehage og med barnepass før jeg begynte på studiene, så det kom ganske naturlig, forteller hun.

Hun begynte på fagarbeiderstudiet for litt over fire år siden og de tre siste ukene før studiestart tilbragte hun i Dumpa Kanvas-musikkbarnehage. – Jeg jobbet noen uker fulltid i barnehagen før skolen begynte for å bli kjent med rutiner og kollegaer. Det var veldig fint. Jeg ble godt tatt imot av alle i Dumpa fra dag én og har fått god oppfølging og veiledning underveis, forteller hun.

Første skoleår jobbet Shabana én dag i barnehagen og gikk fire dager på skolen, andre året jobbet hun to dager i barnehagen og tilbragte tre dager på skolebenken. På fjerdeåret jobbet hun fire av fem ukedager i Dumpa Kanvas-barnehage.

Hun ble gradvis kjent med barna, kollegaene og arbeidsoppgavene i barnehagen. Ansvarsmengden økte hvert år og som lærling på fjerde året tok hun mye ansvar på avdelingen hun jobbet på.

– Det første året går med til å lære rutiner, deretter får man gradvis mer ansvar. Du lærer å styre samlinger og aktiviteter inne og ute, og etter hvert får du også ansvar for tilvenning og foreldresamarbeid. Etter fire år kjente jeg kollegaene mine og alle barna godt og jeg hadde blitt en trygg voksen som de ofte kom til, sier hun.

God veiledning

Som lærebedrift etablerte Kanvas et eget opplæringskontor med ansvar for at barnehagene gir opplæring i henhold til læreplanen. I barnehagene blir en ansatt utnevnt som fagansvarlig, mens en annen får rollen som instruktør. Instruktøren er tett på lærlingen i hverdagen og fungerer som en mentor.

Shabana forteller at hun har fått veiledning underveis i læretiden, med faste ukentlige møter med sin instruktør, samtidig som hun alltid har kunnet stille spørsmål og be om hjelp hvis hun har vært usikker underveis. – I begynnelsen trengte jeg mer veiledning enn det jeg gjør i dag. Det er godt å vite at jeg kjenner rollen min bedre enn da jeg begynte. Jeg trives veldig godt i den hverdagen jeg har nå, sier hun.

34-åringen tilbragte mye tid med barna utendørs, og ble gjerne med på leken. Jeg prøver å være der det skjer og veilede og hjelpe barna når de trenger det, sier hun. Men Shabanas favorittaktivitet i barnehagen er samlingsstund. – Dumpa er en musikkbarnehage så vi har ofte musikksamling, og det er veldig gøy. Da synger vi og spiller på instrumenter.

Øvde til fagprøven sammen

Det siste året jobbet Shabana mot fagprøven som hun skulle avlegge i mai. Med god hjelp fra kollegaene i Dumpa Kanvas-musikkbarnehage forberedte hun seg på å planlegge, gjennomføre og evaluere en hel dag i barnehagen. Og hun bestod fagprøven.

Når hun ser tilbake på de siste fire årene føler hun seg heldig. – Heldigvis dukket det opp en ledig barne- og ungdomsarbeiderstilling i Dumpa, forteller Shabana. – Jeg bor på Stovner og bruker en god stund inn til jobb. Men jeg trives så godt med kollegaene mine og ikke minst barna, så jeg vet at jeg har havnet på riktig plass.

Hun er langt ifra skremt av travle dager og mange barn. – Jeg føler meg veldig trygg i jobben min, sier Shabana. – Jeg elsker å jobbe med barn. Det kan være slitsomt og stressende, men aller mest er det koselig. Og det skjer nesten alltid noe gøy i løpet av dagen.