Velg barnehage etter kvalitet, ikke bare beliggenhet

En god barnehage varer livet ut. Det er fort gjort å velge den nærmeste barnehagen, men vi anbefaler deg å gjøre litt research før du velger.

Les mer

Søk plass i Kanvas!

Sett av god tid til tilknytningsperioden

Tilknytningsperioden handler om å få barnet til å knytte seg til én eller flere nye omsorgspersoner. Det kan ta tid før barnet opplever en trygg tilknytning til en ny voksen, og tilknytningsperioden må tilpasses det enkelte barn.

Les mer

Startsamtalen - til barns beste

Startsamtalen gir oss en mulighet til å bli godt kjent med barn og foresatte, slik at vi kan vi følge opp barnet på best mulig måte.

Les mer

Dagsrytmen i barnehagen

Vedtekter for Kanvas-barnehagene

I vedtektene finner du viktig informasjon om opptakskriterier, foreldrebetaling, oppsigelse av plass mm.

Les mer